ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ
มีอะไรสงสัย ไม่เข้าใจ ต้องการคำอธิบาย ก็ถามมาได้

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เด็กเอ๋ย เด็กน้อย : กลอนดอกสร้อย

                    
                                           

เด็กเอ๋ย เด็กน้อย : กลอนดอกสร้อย


      เด็กเอ๋ย เด็กน้อย...                      ตั้งตาคอย เรียนสู้ รู้ศึกษา
สรรพสิ่ง แปลกใหม่ ในโลกา                ด้วยสายตา ใสสี พิสุทธิ์ใจ

      จิตประเสริฐ เปิดไกล ไร้เดียงสา       จินตนา การกว้าง สว่างไสว
รับทุกอย่าง เข้าสู่ ประตูใจ                    สร้างนิสัย ให้เห็น เป็นผู้คน

      โลกกว้างใหญ่ ใช่มี สิ่งดีถ้วน          สิ่งยั่วยวน ชวนทราม หลามสถล
คอยล่อลวง ควงเขลา เยาวชน               ด้วยเล่ห์ฉล กล ฉาก หลากอุบาย

     เด็กยังเขลา เยาว์วัย ไร้เดียงสา       หากอวดกล้า บ้าเบี่ยง เสี่ยงเสียหาย
ควรเชื่อฟัง หยั่งคำสอน ป้อนจริงดาย        จากพ่อแม่ แท้มุ่งหมาย เราได้ดี

      สิ่งต้องทำ /ต้องเลี่ยง อย่าเกี่ยงงอน   จงผันผ่อน อ่อนตาม งามวิถี
ใครรักเรา เท่าพ่อแม่ แลไม่มี                 กตเวที กตัญญู รู้คุณคน

      จะก้าวหน้า เจริญไกล ในโลกนี้        จะต้องมี ความรู้ สู้ฝึกฝน
เพิ่มทักษะ ความสามารถ พิลาสยล         จะสุขท้น พ้นทุกข์ สนุกเอย ฯ

๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น