ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความรักและราคี : กลอนแปดความรักและราคี : กลอนแปด

    ดอกลำดวน หวนหอม กล่อมเกลากลิ่น............โชยประทิ่น วินชา พนาศรัย(ประทิ่นวินชา=บรรจง)
ตั้งแต่กุม ภาพันธ์ เริ่มคันธ์ไคล...........................บันดาลไพร พิสุทธิ์ โดยบุษบา(คันธ์=กลิ่นหอม,ไคล=ไป)

    เก็บมาร้อย มาเรียง เคียงประดับ.....................งามถ่ายทอด สอดรับ กับเกศา
สร้างความสนุก สุขสันติ์ แก่กัญญา......................ผู้นวยนาด ปรารถนา เลอทัศไนย

    ความรักสวย รักงาม กามจริต..........................มิใช่ความ หลงผิด จิตวิสัย
หากแต่ความ มักมาก อยากกามไกร.....................คือปัจจัย วิปริต ชีวิตยาว

    ความรักและ ราคี ฤดีแหล่ง.............................ไร้เส้นแบ่ง แปลงใจ ในหนุ่มสาว
กระสันสู่ สายชล วังวนคาว.................................คิดหมายมั่น ปั้นดาว สกาวดิน

    แต่กลับพบ สบความ ทรามวิบัติ........................เพราะไพร่ทราม  กำหนัด เกณฑ์ตัดสิน
ความหยาบช้า อกุศล ก่อมลทิน...........................สางสัมพันธ์ ศานติ์สิ้น เสื่อมภินท์พัง

    คนอยากหยอก นอกใจ ไร้ตระหนก....................คนหลงรัก หนักอก โศกเศร้าฝัง
ความรักและ ราคี มีพลัง.....................................ทำบางคน คลุ้มคลั่ง ยากยั้งใจ

    จึงเห็นข่าว ของคน ฆ่าคนบ่อย.........................เรื่องชู้สาว คาวพร้อย คล้อยไถล
เป็นตัวอย่าง เตือนตน กามกลไก..........................นั้นไม่ใช่ ของเล่น เช่นพันธนา(การ)

    ทุกๆการ กระทำ นำซึ่งผล...............................กามสนุก ซุกซน ดลปัญหา
ทุกๆรส ราคี มีราคา...........................................ก่อเวรกรรม ตามมา วัฏฏะเอยฯ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานบ้านการเรือน : กาพย์ยานี๑๑งานบ้านการเรือน : กาพย์ยานี๑๑

    งานบ้าน การเรือนล้วน.....................มองถี่ถ้วน พิถีพิถัน
เป็นปกติ ของชีวัน...............................ต้องบากบั่น ก่อกรรม์ไกร

    ดูแล ความสะอาด...........................เช็ดปัดกวาด บ้านช่องให้
ปลอดโรค และปลอดภัย.......................มองดูใหม่ ไฉไลมี

    เสื้อผ้า จะต้องซัก............................ทุกวันรัก อย่ามักลี้
ตากแดด แผดสุรีย์...............................ฆ่าพยาธิ แบคทีเรีย

    อาหาร หัดทำไว้..............................มีแต่ได้ ไม่มีเสีย
ครอบครัว ลูก-ผัว-เมีย...........................ได้คลอเคลีย ผูกสัมพันธ์

    ตัดหญ้า หรือล้างรถ..........................อย่าถือยศ ศักดิ์ศรีสรรค์
ออกแรง แข็งแกร่งกัน............................สุขภาพพลัน นับวันดี

    พึ่งพา ตนเองได้...............................จงภูมิใจ ในชาตินี้
ศักยภาพ สามารถมี...............................สมกับที่ เกิดเป็นคน

    จ้างใคร ให้เขาทำ.............................บ้างระยำ กรรมชั่วฉล
ลอบลัก ยักยอกปล้น.............................จนถึงฆ่า เจ้าบ้านตาย

    ทำเอง ประหยัดทรัพย์........................เงินทองสรรพ มิสูญสลาย
งานบ้าน อย่าดูดาย................................การเรือนง่าย สบายเอยฯ

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กลอนสิ่งแวดล้อมต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กลอนสิ่งแวดล้อม

    เพชรเม็ดงาม ล้ำค่า อันดามัน...................คือสยาม จำนรรจ์ เทวัญสรวง
มรดก ธรรมชาติ พิลาสปวง..........................บริสุทธิ์ ดุจล่วง ห้วงโลกีย์

    สถานที่ เที่ยวท่อง ของคนรัก....................ธรรมชาติ มาดมัก มาทีนี่
คือแหล่งหา อาหาร นมนานมี.......................คล้องวิถี ชีวัน อันยั่งยืน

    ทรัพยา อากร บวรเกิด.............................งามประเสริฐ เลิศล้ำ สำคัญผืน
สรรค์สุขี นิรันดร์ ทุกวันคืน............................หาไม่ได้ ในที่อื่น รื่นภิรมย์

    แต่คนพาล จัญไรมี ไม่กี่คน.......................คิดโฉดฉล ล้นทราม ลามโลภสม
อยากสร้างโรง ไฟฟ้า หาเงินงม.....................ทะลึ่งรุก ปลุกระดม สังคมไทย

    ว่า ยอดใช้ ไฟฟ้า เริ่มสาหัส.......................ต้องเร่งรัด รีบสร้าง ทางภาคใต้
อวดเทคโน โลยี ที่มีใหม่..............................สามารถใช้ ถ่านหิน ลิ้นเจรจา

    แต่คนไทย ไม่โง่ ไปทั้งหมด......................เท่าทันคำ โป้ปด คดมุสา
กระแสโลก ปกป้อง พ้องมรรคา......................โรงไฟฟ้า ถ่านหิน มลทินทาง

    ก่อมลพิษ ฤทธิ์ร้าย ทำลายโลก..................แสนสกปรก โสโครก โรคภัยสร้าง
วิกฤติการณ์ ผ่านไป ไม่เบาบาง......................ต้องเลิกล้าง อย่างไว ในทันที

    ประชาชน คนไทย หัวใจเด็ด......................ร่วมกันมา ปฏิเสธ เภทวิถี
อันดามัน นั้นหรือ คือชีวี................................อย่าให้โดน คนอัปรีย์ บีฑาเทอญฯ

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วิธีปฏิบัติต่อคนพาล : กลอนเจ็ดวิธีปฏิบัติต่อคนพาล : กลอนเจ็ด

    เข้าวัด เข้าวา หมารุมเห่า......................คิดเหมา ว่าพาล สันดานหมา
อุตส่าห์ อาศัย ในวัดวา.............................ยังกล้า อวดเบ่ง มิเกรงใคร

    เกรี้ยวกราด ตวาดใส่ ไล่หมาวัด..............กระจัด กระเจิง บันเทิงไหม?
คราวหน้า มาวัด จัดเจนใจ.........................หมาเห่า เข้าใส่ คล้ายศัตรู

    ไตร่ตรอง ลองดี วิธีอื่น..........................นั่งย่อ รอยื่น มือชื่นสู่
หมาค่อย เข้าใกล้ ให้เกาหู.........................เกาคาง-หลังดู สุขสบาย

    หลังจาก วันนั้น จวบวันนี้........................ไม่มี หมาเห่า ก้าวร้าวหาย
เข้าวัด มนัสอ่อน อกผ่อนคลาย....................ย่างกราย เงียบสงบ ประสบการณ์

    สอนให้ รู้ว่า ถ้าพบเจอ...........................คนพาล อย่าเผลอ เข้าหักหาญ
ด่าทอ ต่อว่า ใส่อันธพาล............................มิดาล ชาญฉลาด อาจเจ็บตัว

    การมี เมตตา อารีจิต..............................หาให้ เป็นมิตร กับคนชั่ว
ที่ควร อยู่ห่าง ร้างพันพัว.............................และต้อง ไม่กลัว มัวเมามน

    อย่าได้ แสดง ความรังเกียจ.....................ดั่งเสนียด เดียดฉันท์ กรรม์อกุศล
อันธพาล นั้นหรือ ก็คือคน...........................อย่ายล เยี่ยงแขยง แมลงวัน

    ระมัด ระวัง บางคนโฉด...........................หากโกรธ อาจฆ่า เราอาสัญ
อยู่ให้ ไกลห่าง=เกราะกางกั้น......................เหมือนสร้าง สวรรค์ สุขสันติ์เอยฯ

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สุขภาพกับเงินทอง : กาพย์ฉบัง๑๖สุขภาพกับเงินทอง : กาพย์ฉบัง๑๖

    หนุ่มรวยขับรถบิ๊กไบค์...............ซิ่งมอเต้อร์ไซค์
แหกโค้งชนเสาไฟฟ้า

    ไฮโซสาวมัวเมายา................เสพย์ติดมิจฉา
มั่วสุมปาร์ตี้วิตถาร

    ตายายวัยร้อยปีผ่าน................อยู่ชนบทบ้าน
รักการทานผักสมุนไพรฯลฯ

    ข่าวสารผ่านสายตาไป.................ช่วยเราเข้าใจ
ในหลักสัจธรรมความจริง

    สุขภาพกาย-ใจใช่สิ่ง................ที่แนบแอบอิง
พึ่งพิงสมบัติพัสถาน

    อายุยืนยาวเว้าวาน................ตราบนานเท่านาน(เว้า=พูด)
ขึ้นอยู่กับการกระทำ

    เรียนสูงแต่ความคิดต่ำ................เมามัวชั่วกรรม
ย่อมนำไปสู่ทุรผล

    บ่รักษาสุขภาพตน...............เชื้อโรค วกวน
ยาก รอดพ้นเจ็บ-ป่วย-ไข้

    ความประมาทกัดกินวัย...............ของใครต่อใคร
ต้องตายก่อนวัยอันควร

    ตรึกตรองฤดีถี่ถ้วน...............(สิ่ง)ที่ถูกที่ควร
เสสรวลประพฤติยึดครรลอง

    อย่าโทษทรัพย์สินเงินทอง................เหตุให้เศร้าหมอง
คับข้องสุขภาพสดับเทอญฯ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คน...ร้าย : กลอนหกคน...ร้าย : กลอนหก

    ตั๊กแตน แต่งร่าง พรางตน.................รอดพ้น ประจักษ์ ปักษี
ย้อนยอก หลอกลวง ท่วงที...................เพื่อหนี ริปู อยู่เป็น

    และแอบ ซ่อนหา อาหาร..................ไม่ต้อง การถูก พบเห็น
ธรรมชาติ กำหนด กฎเกณฑ์..................จำเป็น มิใช่ หลอกลวง

    แต่คน พูดจา โกหก..........................หัวอก ทุจริต จิตหน่วง
แพร่หลาย ชิงชัง ทั้งปวง.......................แทรกทรวง สร้างเลศ เภทภัย

    หลอกได้ กระทั่ง เทวดา....................บนบาน ช้างม้า ใช่ไหม?
เมื่อสิ่ง ภิรมย์ สมใจ..............................กลับให้ ตุ๊กตา เสียกบาล

    หวังการ ปกปักษ์ รักษา.....................ถวาย เทวดา ด้วยศาล(พระภูมิ)
แต่ตน ล้นหรู อยู่สราญ..........................บ้านช่อง ห้องหอ สุขสบาย

    หัวหมู บูชา ช่างตลก.........................คนปก (กะ)ติล้วน ขวนขวาย
ของกิน ดี-มี มากมาย............................จนอ้วน จนอาย สายตา

    ลวงคน จนตรอก กลอกกลิ้ง................จัญไร ใจยิ่ง สิงสา
มากมาย แทบวาย ชีวา..........................เหมือนเรื่อง ธรรมดา สามัญ

    ทั้งๆ ที่ไม่ จำเป็น...............................ต้องเข่น ต้องฆ่า อาสัญ
แต่คน ก็ทำ แก่กัน.................................ด้วยความ สุขสันติ์ บันเทิงฯ

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สุขภาพกาย-ใจ : โคลงสี่สุภาพสุขภาพกาย-ใจ : โคลงสี่สุภาพ


๑. ลมหนาวระลอกนี้..........................หนาวแรง
พยากรณ์อากาศแจง......................เตือนไว้
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง...................ปราดปรับ
ส่งผลกับสุขภาพไซร้......................ป่วยไข้ไม่สบายฯ

๒. สุขภาพกายหมั่นเรื้อ......................รักษา
ความสะอาดอุตสา-.........................หะซ้อง
ออกกำลังวังชา..............................บากบั่น
โรคพยาธิกันป้อง...........................สร้างรูปงดงามฯ

๓. สุขภาพจิตตามจ้อง........................บรรจง
รักษ์อารมณ์มั่นคง...........................ใฝ่เฝ้า
กุศลธรรม อลง-..............................กตก่อ(อลงกต=ตกแต่ง)
บ่ปล่อยความหมองเศร้า...................บุกเข้าครองฤดีฯ

. มีสติดำรงรู้....................................รำลึก
ดำเนินชีวิตตรึก...............................ถูกต้อง(สัมมาทิฏฐิ)
วิทยาการเพียรศึก-...........................ษาหมั่น
เท่าทันสถานการณ์ข้อง.....................ปรับ-เปลื้องปลอดภัยฯ

. ใดๆในโลกล้วน...............................อนิจจัง
กาย-ใจมิอยู่ยัง.................................คู่ฟ้า
จงคอยระมัดระวัง..............................บ่ประมาท
สิ่งเหนือคาดคิดกล้า..........................เกิดได้ทุกเวลาฯ

๖. พัฒนากาย-ใจให้.............................สม่ำเสมอ
อย่าปล่อยผิดพลาด-เผลอ..................ต่ำพร้อย
ดี-ชั่วย่อมพบเจอ..............................ปกติ
ริอ่านคิดสรร คล้อย...........................เลิศล้ำจำรูญฯ

. เพิ่มพูนความรอบรู้...........................โลกา
การดำรงชีวา....................................มุ่งให้
สอดรับกับสัจจา................................ปฏิบัติ
สุดความสามารถใช้...........................ก่อเกื้อคุณาการฯ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐