ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เพศศึกษา : กลอนธรรมะเพศศึกษา : กลอนธรรมะ

    ผู้พะวง หลงใหล ในกามคุณ..................จะถูกกระตุ้น ให้เกิด ความกระสัน
ราคะจริต จิตไส ใจผลักดัน.......................ให้มุ่งมั่น ตัณหา กามารมณ์

    ธรรมชาติ ใช้มัน ปานเครื่องมือ...............เพศสัมพันธ์ นั้นคือ ทางสร้างสม
สืบสายพันธุ์ พืช-สัตว์ พัฒน์อุดม................แต่โบราณ นานนม บ่มชีวี

    ถ่ายทอดลักษณ์ จากพ่อแม่ แพร่สู่ลูก......เพศสัมพันธ์ พันผูก ความสุขี
ระหว่างกัน ภรรยา และสามี.......................เป็นวิถี ชีวา ประจำเรือน

    ดวงกระมล คนลี้ ดิรัจฉาน......................สัญชาตญาณ มีไซร้ ไม่ป่าเถื่อน
ภูมิปัญญา สูงกว่าสัตว์ สามารถเตือน...........ยับยั้งใจ ให้แชเชือน เบือนมลทิน

    มีแค่คน โง่เขลา คิดเมามาย...................อยากกระหาย ใคร่สมสู่ มิรู้สิ้น
หาคู่นอน ไม่ใช่ คู่ชีวิน..............................เสมือนการ หากิน-สัตว์วิญญาณ

    สมสู่อย่าง คลั่งไคล้ ไม่เลือกหน้า.............อย่าหวังว่า จะมี ปาฏิหาริย์
คนสำส่อน ไม่เป็น ที่ต้องการ......................ของผู้ประสงค์ วงศ์วาน สร้างว่านเครือ

    ลดราคะ จริต จิตจะใส............................กามารมณ์ ข่มได้ ไม่มีเหลือ
สัญชาตญาณ ผลาญไร้ ได้ทุกเมื่อ................ถ้าหากเชื่อ กำลังใจ ไกรอนันต์

    ความสำส่อน ทางเพศ คือเหตุผล..............ทำให้คน เสื่อมทราม สิ้นสุขสันติ์
คนเจ้าชู้ หลายใจ มักได้ทัณฑ์......................ดลชีวัน บรรลัย (เห็นได้)ทั่วไปเอยฯ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Climate Change: What Happens If The World Warms Up By 5°C?

Climate Change: What happens If The World Warms Up By 3°C?

การสามัคคี : กาพย์ยานี๑๑การสามัคคี : กาพย์ยานี๑๑

    เชือกกล้วย ฟั่นเป็นเกลียว...............ย่อมแน่นเหนียว ขึ้นฉันใด
คนเรา คราวร่วมใจ.............................ร่วมสมัคร รักสมาน

    ย่อมเกิด ความเข้มแข็ง...................มีเรี่ยวแรง มุ่งทำงาน
ให้เสร็จ สำเร็จการ.............................เพริศพิสดาร ตามประสงค์

    ความรัก สามัคคี............................คือความดี ควรจำนง
คู่ใจ ให้มั่นคง....................................จะเสริมส่ง วิเศษศรี

    ลดความ เห็นแก่ตน........................เป็นเงื่อนกล การสามัคคี
เมตตา เอื้ออารี..................................อย่างถ้อยที ถ้อยอาศัย

    ประโยชน์ ของส่วนรวม.....................(การ)มีส่วนร่วม=หลักหัวใจ
ลดความ ดื้อดึง;ไม่.............................ทำตามใจ ของตัวเอง

    สามัคคี สิมืดมน...............................ถ้าต่างคน ต่างอวดเบ่ง
ทายท้า ข้านักเลง................................อลเวง ข่มเหงกัน

    ควายยัง รู้(จัก)รวมฝูง........................คนอวดสูง กว่าพวกมัน
อย่าเอา แต่เมามัน................................ทะเลาะกัน ลามบรรลัย

    รู้รัก สามัคคี.....................................ตราบชีวี สิหาไม่
รักษา ประเทศไทย...............................ให้ยงอยู่ คู่นิรันดรฯ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ยารักษาโรคใจ : กลอนหกยารักษาโรคใจ : กลอนหก

    เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป.................มีแล้วไซร้ หายไปสิ้น
คือหลักธรรม ค้ำแผ่นดิน...................ครอบชีวิน สิ้นทรัพย์ปวง

    สิ่งที่รัก พิทักษา..........................ทุ่มอุรา มาแหนหวง
ให้คุณค่า เสมอทรวง........................(ล้วน)มิอาจล่วง(พ้น) อนิจจัง

    ความไม่เที่ยง เคียงพิภพ................มหรรณพ กระทบฝั่ง
หน้าผาหิน ยังภินท์พัง.......................ด้วยพลัง แรงสัจจา

    เสื่อมสลาย และหายลับ..................พานพบกับ สรรพพันธ์ว่า
ทุกสิ่งสัจ อนัตตา..............................อย่าถือสา หาตัวตน

    ไม่ยึดมั่น ไม่ถือมั่น.........................เป็นหลักกรรม์ ธรรม์กุศล
ประจำไว้ ในกระมล............................เพื่อประจญ วังวนวัฏฏ์

    หยุดตัณหา อย่าอาลัย.....................พึงใส่ใจ ใฝ่ฝึกหัด
แก้(ไข)อารมณ์ โทมนัส......................ช่วยกำจัด กลัดกลุ้มจินต์

    รู้ความจริง สิ่งซ่อนเร้น.....................ทรงคุณเช่น เป็นศุภสิน
เปิดวิชชา ประภาชิน...........................คู่ชีวิน มิเปลี่ยนแปลง

    คือโอสถ ลดพิษไข้.........................รักษาใจ ให้เข้มแข็ง
ฟื้นพลัง สร้างเรี่ยวแรง.........................กลับคืนแกร่ง กำแหงเอยฯ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปรมัตถ์ : กาพย์สุรางคนางค์๒๘ปรมัตถ์ : กาพย์สุรางคนางค์๒๘

    .....................................เรือนร่าง เรานี้
ปรากฏ เกิดมี........................จากธาตุ ทั้งหลาย
๗๐ เปอร์เซ็นต์.....................เป็นน้ำ กล้ำกลาย
อาหาร ขวนขวาย..................หายใจ ให้พลา

    ......................................มีจิต วิญญาณ
รังสรรค์ บันดาล.....................ชีวัน อันสง่า
ดำรง วิสัย.............................เป็นไป ตามชะตา
เวรกรรม นำพา.......................ประสบ พบเจอ

    ........................................เรียนรู้ ความจริง
รู้จัก อ้างอิง............................อย่าทิ้ง พลั้งเผลอ
ตนตัว มัวเมา..........................คือ(ความ)เขลา นะเออ
(ความ)เพลิดเพลิน เลินเล่อ.......จะเก้อ กรอมกรม

    .........................................กิเลส ตัณหา
ปิดกั้น ปัญญา..........................อวิชชา สะสม
จิตใจ ต่ำทราม.........................เพิ่มความ โง่งม
สับปลับ ทับถม.........................บ่มเพาะ ก่อเวร

    ..........................................เกิด->แก่->เจ็บ->ตาย
เรือนร่าง เสื่อมสลาย...................กลายกลับ ธาตุเห็น
จะมี ผู้ใด..................................คิดใคร่ ให้เป็น
สัจจริง สิ่งเร้น............................เฉกเช่น อนัตตา

    ...........................................ลดความ ยึดมั่น
ถือดี ชีวัน................................คือ" ฉัน " ขันหา
เมื่อความ เมาสงบ.....................สิประสบ วิชชา
ชีวิต=อนิจจา............................ปรมา อารมณ์ฯ(ปรมา=ปรม-=อย่างยิ่ง)

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สอนลูกเรื่องคนโง่ : กลอนดอกสร้อยสอนลูกเรื่องคนโง่ : กลอนดอกสร้อย

    ลูกเอ๋ย ลูกรัก..................................คนมากมัก ไม่รักดี มีนิสัย
อันธพาล เกเร เฉฉลไกร.......................ลูกอย่าใคร่ คบค้า สมาคม

    ยังวัยเรียน ไม่เรียน พากเพียรอ่าน........ชอบสำราญ ชาญเล่น เป็นปฐม
บ้างกาลี มีคู่ คอยชู้ชม..........................น่าอดสู ดูโสมม โง่งมมี

    คนคิดเขลา เมามาย ใฝ่การพนัน..........ปล่อยชีวัน ปฏิพัทธ์ ปองบัดสี
"พนันกันไหม?" ไขกมล คนไม่ดี..............จะหมดตัว ชั่วพี เพราะการพนัน

    ยาเสพย์ติด พิษร้าย ทำลายชีวิต...........คนสิ้นคิด ติดใจ ใคร่กระสัน
พวกขายยาฯ ถูกจับ นับไม่ทัน..................รับโทษกัน ปัญหา ประดาประดัง

    ใช้สินค้า ทันสมัย ไทยนิยม..................โง่บรม ง่วนบริโภค โลกย์ปลูกฝัง
คนมากมี หนี้สิน ชีวินพัง..........................เหมือนตกนรก หมกขัง ตายทั้งเป็น

    ทุจริต จิตใจ ไม่ซื่อสัตย์.......................ชอบคดโกง บ่งชัด อุบาทว์เห็น
ลัก-ชิง-ปล้น คนอื่น ดื่นลำเค็ญ..................เกิดก่อเวร ย้อนคืน คนโง่งม

    การโกหก หลอกลวง ถ่วงวิถี.................ใครนิยม ยินดี มีสุขสม
นับเป็นพวก พาโล โง่บรม.........................ถูกสังคม ถากเถือ มิเชื่อใจ

    ทอดทิ้งการ ศึกษา มุ่งหาเงิน.................เพื่อเพลิดเพลิน ซื้อของ คะนองใช้
เอาเยี่ยงอย่าง คนรวย ช่วยอะไร?...............ดีแต่ให้ ใครเขา เฝ้านินทา

    การทะเลาะ วิวาท อาชญากรรม..............ประจานตน คนระยำ ชั่วต่ำช้า
คนเลวคง หลงผิด คิด(ว่าเรื่อง)ธรรมดา........ลูกจงอย่า นิยม โง่งมงาย

    คำพูดใคร ไพเราะ เพาะคนรัก..................สมานสมัคร ฝักใจ ไม่เลือนหาย
คนโง่จึง พูดวา จาหยาบคาย......................ชอบทำลาย ตัวเอง อวดเบ่งเอยฯ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙