ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

หาเช้ากินค่ำ : กาพย์ยานี๑๑หาเช้ากินค่ำ : กาพย์ยานี๑๑

   
๏    เข้าใกล้ กาลเปิดเทอม..................แม่ค้าเริ่ม ขยันหา
ผลไม้ ผักขายค้า............................เต็มตลาด บาทวิถี

๏    ก่อนหน้า หาใส่ใจ........................ของกินหมาย แทบไม่มี
สะท้อน ย้อนชัดชี้...........................ใยจึงมี ชีวีเข็ญ

๏    หาเช้า เพื่อกินค่ำ.........................มักง่ายทำ งานบำเพ็ญ
มัวเมา เอาแต่เล่น............................เหมือนเป็นเด็ก ปราศเดียงสา

๏    คิดใกล้ ไม่คิดยาว.........................ทีละก้าว เฉพาะหน้า
แผนการ ภารชีวา.............................อนาคต ปรากฏไร้

๏    มีคู่ ดูชั่วคราว...............................ความหนุ่มสาว เอาแต่ใจ
เสพสม อารมณ์ไส............................ไม่ต่างสัตว์ เดรัจฉาน

๏    มีลูก เพิ่มทุกข์ยาก........................ออกมามาก ผักปลาปาน
เลี้ยง(แค่)รอด ปลอดภัยผลาญ............เป็นมาตรฐาน พันธุ์โง่เขลา

๏    ส่วนเรื่อง การศึกษา.......................ไม่อุตส่าห์ สู้หาเอา
ไปเรียน เปลี่ยนคนเรา........................งี่เง่าไซร้ ไม่ได้เลย

๏    เปิดเทอม เพิ่มรายจ่าย....................เพิ่งขวนขวาย ไม่อาจเฉย
วายวุ่น วารคุ้นเคย.............................เฉลยชาติ อุบาทว์ชนฯ

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

อย่าทอดทิ้งพ่อแม่ที่แก่เฒ่า : กาพย์สุรางคนางค์๒๘


อย่าทอดทิ้งพ่อแม่ที่แก่เฒ่า : กาพย์สุรางคนางค์๒๘

   
๏    ..........................................คนจน เข็ญใจ
ผ่านมา คราใด..........................ก็ใคร่ แต่เล่า
ถึงลูก ถึงหลาน.........................มิพาน นานเนา
(เพราะ)ต่างย้าย แตกเหย้า..........ทำมา หากิน

๏    ..........................................วันนี้ ก็มา
บอกกล่าว เล่าว่า.......................เพิ่งจะ(ไป)เยือน ถึงถิ่น
เยี่ยมลูก เยี่ยมหลาน..................ดู(ท่าทาง)สำราญ สมจินต์
สุขี ชีวิน..................................และภาค ภูมิใจ

๏    ..........................................คือความ ผูกพัน
ของคน เท่านั้น.........................สัตว์(อื่น)หา มีไม่
สมัคร รักเกื้อ............................เลือดเนื้อ เชื้อไข
ติดทรวง ห่วงใย........................ไม่เคลื่อน เลือนราง

๏    ..........................................ลำบาก ลำบน
ก็ยอม อดทน............................ทุ่มเท ทุกอย่าง
เพื่อลูก(หลาน) ได้ดี...................ให้มี หนทาง
ก้าวหน้า สล้าง...........................ก้าวย่าง มั่งมีฯลฯ

๏    ...........................................พ่อแม่ แก่เฒ่า
อย่าทิ้ง ท่านเศร้า........................ส่วนเรา สุขี
หมื่น-พัน ล้านคน........................บนโลก ใบนี้
รักเรา เท่ามี...............................มิเทียม ท่านเลยฯ

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

ด้อย/ความจำเริญ? : กลอนปัญหาสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายจากละแวกบ้าน


ด้อย/ความจำเริญ? : กลอนปัญหาสิ่งแวดล้อม

   
*กระแสไฟฟ้าตก-ไฟดับตอนหัวค่ำ*
๏    คงเปิดแอร์ กันใหญ่ จนไฟ(ฟ้า)ตก............................ร้อนทรมาน ปานนรก เหงื่อโชกไหล
(กระแสไฟฟ้า)มิเพียงพอ หล่อเลี้ยง แม้เพียง(หลอด)ไฟ....(แม้แต่)พัดลมไม่ หมุนพัด ขาดความเย็น

๏    พลังงาน ผลาญใช้ ตามใจชอบ.................................มีรายรอบ ของใช้  ก่ายกองเห็น
ล้วนทันสมัย คล้ายความ จำเริญเจน...............................ภูมิใจเช่น เป็นผู้ดี ศิวิไลส์

๏    แต่ความรับ ผิดชอบ ไม่ชอบรับ.................................สันดานถ่อย ย่อยยับ อัประมาณให้
สิ่งแวดล้อม ซอมซ่อ รอบรรลัย.....................................ถูกคนใช้ ไม่รักษ์ มักทำลาญ

๏    ภาชนะ พลาสติก อีกปัญหา(ใหญ่).............................แทบท่วมท้น โลกา พากันผลาญ
รู้จักใช้ แต่ไม่รู้ จักหลักการ..........................................บริหาร รีไซเคิ่ล (แค่)เพลิดเพลินพอ

๏    แปลงขยะ เป็นพลัง งานไฟฟ้า..................................เจอปัญหา โรงงาน ถูกต้านต่อ
ชาวบ้านไม่ ยินยอม พร้อมด่าทอ...................................(ว่าเป็น)ต้นเหตุก่อ มลพิษ ชีวิตพัง

๏    อยากเป็นอยู่ อย่างสบาย ใช้ชีวี.................................ชื่อว่ามี ความพัฒนา พากันหวัง
แต่ความคิด วิทยา ประดุจดัง........................................ด้อยพัฒนา ล้าหลัง ชาติทั้งมวล

๏    ความเคยชิน กินทิ้ง กินขว้างเกลื่อน............................แลดูเหมือน ยิ่งเพิ่ม เสริมภัยล้วน
กระแสเตือน โลกร้อน วอนชักชวน.................................แพ้กระบวน โฆษณา สินค้าเพียร

๏    ความจำเริญ ทางจิตใจ ไม่บรรลุ.................................ความจำเริญ ทางวัตถุ อุกฤษฏ์เสถียร
ทำลายล้าง โลกา;ชะตาเจียน.......................................จวนพินาศ ปราศเปลี่ยน ปลายทางเอยฯ

๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

บันดาลบุญ : กลอนหกบันดาลบุญ : กลอนหก

   
๏    ด้วยศรัทธา ปสาทะ.......................ต่อธรรมะ ประสิทธิ์ผล(ปสาทะ=ความเลื่อมใส)
จึงละเว้น เห็นแก่ตน.........................ก่อกุศล สร้างหนทาง

๏    สู่โสภา สุคติ.................................สัมมาดำริ มิเหินห่าง
ขจัดเขลา ให้เบาบาง........................ยรรยงย่าง บุญกิริยา

๏    บริจาคทรัพย์ นับเป็นทาน................ช่วยแรงงาน ชาญปรึกษา
การอุปถัมภ์ ความเมตตา....................ปราณีให้ แผ่ใครเขา

๏    หลักศีลธรรม จำนงมั่น.....................กุศลดั้น กวดขันเฝ้า
วาจา-กาย -ใจใฝ่เกลา.......................เฉดหมองเศร้า-โฉด-มิจฉา

๏    ใคร่ความรู้ อุตส่าห์ค้น......................ฝึกกระมล กลภาวนา
ปรับความคิด ถูก(ต้อง)ทิศา.................สัมมาทิฐิ สิริสถล

๏    บันดาลกูล เกื้อบุญได้......................ลานหลั่งไหล มาให้ยล
อยู่เป็นสุข ปราศทุกข์พ้น.....................ไปจวบจน ชีวาสัญ(ชีวาสัญ=ชีวะ+อาสัญ)

๏    มิศรัทธา ไสยศาสตร์........................ย่อมไคลคลาด อุบาทว์ธรรม์
มิหยาบช้า กล้าบาปกรรม์.....................(ย่อม)เป็นสุขสันติ์ บันเทิงสม

๏    ถือคุณธรรม นำความคิด...................อย่ายึดติด ตามค่านิยม
ที่แพร่หลาย ในสังคม..........................(ที่)มักงมงาย เหลวไหลเอยฯ

๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

เวรกรรมของลูกแมวกำพร้า : กลอนเจ็ดเวรกรรมของลูกแมวกำพร้า : กลอนเจ็ด

   
๏    ลูกแมว อ่อนเยาว์ (ถูก)เอามาทิ้ง.............(แค่)ยืนยัง ไม่นิ่ง ยิ่งสงสาร
ปลาทู แกะไป ให้รับประทาน.....................เพื่อการ อยู่รอด และปลอดภัย

๏    คงทำ กรรมเวร เป็นอันมาก....................(จึง)ลำบาก ยากแค้น แร้นวิสัย
เกิดมา เป็นแมว ไม่แคล้วไคล....................ประจัญ อันตราย ในครรลอง(ของแมว)

๏    ทุกสิ่ง อิงเภท และเหตุผล......................สัจธรรม กำบน ดลสนอง(กำบน=หวั่นไหว)
ไร้-มี ที่ดิน สินเงินทองฯลฯ........................ต่างต้อง จองกรรม กระทำมา

๏    อดีตกาล ขันเข็น เวรกรรมไว้...................จึงถูก ผลักไส ให้กำพร้า
(เช่น)ทำใคร ให้พราก จากมารดา................ต้องตก ชะตา ชีวาจร

๏    (หรือ)ทิ้งลูก ของตน ทนว้าเหว่................ระหก ระเห เที่ยวเร่ร่อน
ไม่มี ที่สนุก ซุกหัวนอน..............................เดือดร้อน ลำบาก เย็นยากนาน

๏    มีใคร ทำร้าย เราได้เท่า..........................คนรัก ของเรา เขาหักหาญ?
ใครที่ ชี้นำ ความสำราญ.............................ได้ปาน คนรัก เราภักดี?

๏    อย่าทำ ให้ใคร ต้องไร้ร้าง........................แยกทาง ครอบครัว ชั่วบัดสี
อย่าเห็น แก่ตน ฉลชีวี................................หลีกหนี ครอบครัว แค่ตัวสบาย

๏    เวรกรรม ตามติด ไม่ผิดพลาด...................ธรรมชาติ ธรรมนูญ ไม่สูญหาย
ครอบงำ-ค้ำจุน-หนุน-ทำลาย.......................เวียนว่าย ตายเกิด เชิดวิญญาณฯ

๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

มงคลชีวิต : กลอนจรรโลงใจมงคลชีวิต : กลอนจรรโลงใจ

   
๏    มงคล ชีวิต......................เริ่มจาก ความคิด ที่ดี
กุศล กลศรี..........................กำหนด วิถี พิษฐาน
ให้เจน เห็นแจ้ง....................แสวง พิพัฒน์ ชัชวาล
พ้องสบ พบศานติ์.................เป็นสุข สำราญ ปานปรีดิ์

๏    ซื่อสัตย์ สุจริต...................ประดัง รังสฤษฏ์ อิฏฐา(อิฏฐ-=น่าพอใจ)
ศีลธรรม กรรมา.....................โสภา เศวต เจตศรี(เศวต=สีขาว)
ไม่คด โกงใคร.......................ผ่องใส ในการ สมาทาน(ความ)ดี
ดำเนิน ชีวี............................ตามวิถี ถูกต้อง คลองธรรม

๏    ไม่เห็น แก่ตน....................ไม่เอา เปรียบคน อื่นเขา
(หลัก)การรัก ตัวเรา................ต้องไม่ โง่เขลา-ทราม-ต่ำ
ละเว้น ความชั่ว......................เมามัว บำราบ บาปกรรม(บำราบ=ทำให้ราบ)
ผดุง คุณธรรม........................ประจำ ดวงจิต นิตยา

๏    โอบอ้อม อารี......................เมตตา ปราณี อดิศัย
อ่อนโยน โชนใจ.....................มิโฉด โหดไร้ ไคล้หา(ไคล้=เล่ห์กล)
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่......................แม้แต่ คนไม่ เคยเห็นหน้า
ช่วยเหลือ เชื่อศรัทธา..............กุศลา จะนำ งาม-ดี

๏    หัวใจ เข้มแข็ง....................พลิกแพลง เผชิญ ชีวิต
พัฒนา ความคิด.....................พินิจ จิตใจ ไคลบัดสี
ไม่คบ คนพาล........................ปราชญา สมาน ไมตรี
(คือ)มงคล ชีวี........................ประเสริฐ เพริศพี นิรันดรฯ

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้พิทักษ์อริราษฎร์(ไม่ใช่สันติราษฎร์) : กาพย์ฉบัง๑๖ผู้พิทักษ์อริราษฎร์(ไม่ใช่สันติราษฎร์) : กาพย์ฉบัง๑๖

   
๏    เมื่อเช้ายังมีเมฆฝน..................สุดขอบ นภดล
เสียจนสุริยนห่างหาย

๏    ไม่ทันถึงเที่ยงก็เรียงราย.................กระจัดกระจาย
สูญสลายไปกับสายลม

    แดดร้อนย้อนมาระบม..................คิมหันต์ ครันสม
เหงื่อชโลมทั่วทั้งกายา

๏    กิจกรรมธรรมชาติสัจจา................ตรงไปตรงมา
ไม่มีมารยาเหมือนมนุษย์

๏    ที่มักอ้างตนบริสุทธิ์.................แต่จิตใจคุด
มิหยุดหยาบช้าสาไถย

๏    (ทำตัว)ชั่วช้ามิละอายใจ................ปากบอกออกไป
อ้างตนวิมลใสใจดี

๏    ทุจริตกิจจาหน้าที่.................เบียดเบียนประชาชี
(ทั้งๆที่)รับเงินภาษีราษฎร

๏    ใช้ตำแหน่ง(หน้าที่)แปลง-ดัด-ปัด-ย้อน...................คนดีเดือดร้อน
(เพื่อ)ผลประโยชน์ทับซ้อน(รับ)สินบน

๏    ใช้เงิน-เส้นสายฯลฯขยายผล..................ตำแหน่งแห่งหน
ให้ตนได้ดิบได้ดี

๏    สังคมซึ้งซาบความอัปรีย์.................กาสีกากี
คนดีมีน้อยพลอยเสื่อมเสีย

๏    พูดไปก็สองไพเบี้ย..................ไม่พูดก็เพลีย
(เพราะ)พวกถูกขนาน " เหี้ย(ตะกวด) " สมญาฯ

๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

*คุณแม่เด็กวัย 14 ถูกรุมโทรม เล่าเหตุการณ์วันนั้นกับสรยุทธ ชี้ ลูกสาวถูกมอมยา แถมถูกตำรวจข่มขู่จนผู้ต้องสงสัยรายอื่นรอดหมด