ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ
มีอะไรสงสัย ไม่เข้าใจ ต้องการคำแนะนำ ก็ถามมาได้

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

เอาการเอางาน : กาพย์สุรางคนางค์๒๘
เอาการเอางาน : กาพย์สุรางคนางค์๒๘


    .............................................กลางคืน กลางวัน
หมุนเวียน เปลี่ยนผัน.....................ทุกวัน มั่นคง
ไม่เคย ย่อท้อ..............................ต่อภาระ ทะนง
วันคืน ยืนยง................................ทรงสัตย์ วัตรระบือ

    .............................................เอาการ เอางาน
เป็นมาตร (ตระ)ฐาน......................ลูกหลาน ควร(ยึด)ถือ
ศีลธรรม จำนง.............................ดำรง ตรงซื่อ
ตรองตรึก ฝึกปรือ.........................(จะได้)ชื่อว่า คนดี

    ..............................................เอาจริง เอาจัง
บ่อเกิด พลัง................................สรรค์สร้าง หน้าที่
ไม่ทำ เป็นเล่น.............................ละเว้น ราคี
มักง่าย ไม่ดี................................มีโทษ โจษจัน

    ..............................................ภาระ หน้าที่
ควรทุ่ม ฤดี..................................มีความ ขยัน
งานไม่ คั่งค้าง..............................ตั้งใจ บากบั่น
อุตส่าห์ ฝ่าฟัน..............................จรรยา อาทร

    ...............................................งอมือ งอเท้า
คือความ โง่เขลา...........................เอาแต่ ทอดถอน(ใจ)
เกียจคร้าน งานทำ.........................นำชีวัน สั่นคลอน
ตกต่ำ ซ้ำซ้อน..............................เดือดร้อน ลำบน(ลำบน=ลำบาก)

    ................................................ผู้เอา ใจใส่
งานเป็น นิสัย.................................ไม่ละเลย เผยผล
ชีวา สถาพร...................................สุนทร พิมล
สำราญ ดาลดล..............................จวบจน วางวายฯ

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปัญหาใหญ่(มาก) : กลอนปัญหาสังคม


ปัญหาใหญ่(มาก) : กลอนปัญหาสังคม


    ปัญหาใหญ่(มาก) ในชาตินี้.................................ทำให้มี ความทุกข์เข็ญ
สถานที่(ตั้ง) มิใช่ประเด็น......................................ทรัพยา(กร)เช่น สมบูรณ์ดี

    เป็นศูนย์กลาง คมนาคม.....................................อาหารอุดม ทุกพื้นที่
ธรรมชาติภัย ไม่ค่อยมี..........................................เอื้อสุขี ชีวีคน

    (แต่ชาติกลับ)ไม่เคยคล้อย (ความ)ด้อยพัฒนา........ระดมปัญญา มาคิดค้น
แผนพัฒนาฯ สาละวน...........................................ล่วงผ่านพ้น หกสิบปี

    หลากหลายสิ่ง ยิ่งเสื่อมถ่อย................................มากไม่น้อย พร้อยบัดสี
อุปสรรครุม สุมทวี...............................................เลือกวิธี ปฎิรูปมัน

    กาลผ่านไป ไม่ต่างเก่า.......................................หลายปีเข้า ก็เท่านั้น
คนสงสัย ทำไมกัน?.............................................จึงติด-ตัน การพัฒนา

    ใคร่ครวญดู ไม่รู้(จริง)หรือ?.................................."คนไม่ซื่อ(สัตย์)" คือปัญหา
คอยทุจริต คิดมารยา............................................เป็นธารณะ วัฒนธรรม(ธารณะ=สาธารณะ)

    ทุกองค์กร ซ่อนโกงกิน........................................เป็นอาจิณ ชินซากซ้ำ
(แม้แต่)กระบวนการ ยุติธรรม..................................ก็ด่างดำ ธรรมาภิบาล

    ปัญหาใหญ่(มาก) แก้ได้ยาก.................................(มีคน)คดโกงมาก ปักหลักฐาน
สร้างปัญหา เพิ่มทะยาน.........................................ประจักษ์ประจาน สันดานเอยฯ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

เป็นอะไร-เป็นอย่างไร : กาพย์ยานี๑๑
เป็นอะไร-เป็นอย่างไร : กาพย์ยานี๑๑


    ผู้ใหญ่ มักไถ่ถาม...................................เด็กถึงความ รัก-สนใจ
"โตขึ้น อยากเป็นอะไร?"...........................(แนะนำ)ให้ตั้งใจ เรียนหนังสือ

    (เด็ก)บางคน อยากเป็นครู........................เพราะมีผู้ พนมมือ
ไหว้ครู ผู้ได้ชื่อ(ว่า)..................................ให้วิชา อนาคต

    (เด็ก)บางคน สนใจ(อยากเป็น)หมอ...........ต่อสู้โรคา มิละลด
ช่วยคน พ้นทุกข์ปลด................................สุขภาพสด ชื่นแจ่มใส

    (อยากมี)สถานะ ที่มั่นคง..........................ทรัพย์ประสงค์ จำนงใจ
(ทำงานที่)สังคม นิยมให้...........................ใคร่นับถือ คือแก่นสาร

    เด็กต่าง หวังปรารถนา.............................ความก้าวหน้า อาชีพงาน
ไร้ทุกข์ สุขสำราญ....................................มีบำนาญ บันเทิงเสถียร

    คิดบ้าง "เป็นอย่างไร?"............................คำถามใหม่ ให้พากเพียร
งานทำ กรรมวิเชียร...................................เจียรชีวี มิหวั่นไหว

    จรรยา บ่ละวาง.......................................เป็นตัวอย่าง บ้างผู้ใหญ่
อย่ามัว ชั่วหทัย........................................ทรามสาไถย ไพร่สถุล

    เอาเปรียบ สังคมอย่าง..............................หยาบกระด้าง (ยังกล้า)อ้างบุญคุณ
วิถี ที่เคยคุ้น............................................หนุนความถ่อย ด้อยพัฒนาฯ

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

พูดจาภาษาคน : กลอนธรรมชาติของคน

พูดจาภาษาคน : กลอนธรรมชาติของคน


    คำพูด ของคน (มัก)ปนเป..........................ร้อยเล่ห์ เจตนา ปราศรัย
เคล้าคละ อารมณ์ ปมฤทัย..........................เผยจิต ผิดใจ/ไมตรี

    (คำ)พูดจา แสดง ความเห็น........................(อาจ)แฝงเร้น (ความ)รังเกียจ เสียดสี
เบียดเบียน (ด้วย)โทสะ พาที.......................พบมี สะพรั่ง สังคม(โทสะ=ความคิดประทุษร้าย)

    (เมื่อ)คนเรา เฝ้าคิด ริษยา..........................(จะ)พูดจา ปรากฏ โฉดสม
ใส่ร้าย ป้ายสี นิยม.....................................โง่งม จมบาป หยาบกรรม

    (คำ)พูดเท็จ เพ็ดทูล ครุ่นคิด.......................ทุจริต จิตใคร่ ใฝ่ต่ำ
(หวัง)ประสิทธิ์ มิจฉา กระทำ.........................ระยำ สำแดง แจ้งจินต์

    ประภาษ สัตย์ศรี มีน้อย..............................(แต่)หลอกลวง พ่วงพร้อย ไม่สิ้น(ประภาษ=พูด)
เกิดมี ชีวาตม์ บนปัถพิน...............................ได้ยิน ชินชา วาทะชน

    ด่าทอ ต่อกัน ลาญประโยชน์........................มีแต่ แส่โทษ โจทก์ท้น
สงบนิ่ง สิ่งพา กระมล...................................หลุดพ้น ทุกข์เทวษ เภทภัย

    พบผู้ พูดดี มีคุณ(ประโยชน์)........................ควรหนุน สุนทรา ปราศรัย
(ใคร)พูดชั่ว พัวพัน จัญไร.............................อย่าไป ใยดี นิยม

    ชนชอบ ฟังคำ(พูด) เอาใจ...........................คำสัตย์ บาดฤทัย หน่ายขม
(เป็นสิ่ง)ปรกติ นิสัย ในสังคม.........................รื่นรมย์ เลียแข้ง เลียขาเอยฯ

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

*โทสะ หมายถึง ความคิดประทุษร้าย(ไม่ใช่ความโกรธ อย่างที่ชอบแปลกันผิดๆ , โกธะ หมายถึง ความโกรธ)

อกุศลมูล๓
(รากเหง้าของอกุศล, ต้นตอของความชั่ว — unwholesome roots; roots of bad actions)
       1. โลภะ (ความอยากได้ — greed)
       2. โทสะ (ความคิดประทุษร้าย — hatred)
       3. โมหะ (ความหลง — delusion)
From <http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5_3&detail=on>

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

รักดี : กาพย์สุรางคนางค์๒๘
รักดี : กาพย์สุรางคนางค์๒๘


    ................................................ดอกไม้ ใบหญ้า
ตั้งหน้า ตั้งตา................................พัฒนา เติบใหญ่
มุ่งหา (แสง)อาทิตย์.......................มั่นจิต มั่นใจ
ทุกวัน คืนไม่.................................ไหวหวั่น สั่นคลอน

    .................................................คนมี ความคิด
เคียงคู่ ชีวิต...................................อิสระ มิละถอน
สร้างความ ปรารถนา........................แม้เวลา กิน-นอน
อุรา อาวรณ์...................................สะท้อน ค่านิยม

    .................................................รักดี นิยาม
(คือการ)นิยม (ความ)ดีงาม...............ความถูก(ต้อง) เหมาะสม
ทำแต่ ความดี................................มีสัมมา ปรารมภ์(สัมมา=ดี)
มุ่งดี วิกรม.....................................อุดม อุรา(วิกรม=ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ)

    .................................................ผลแห่ง ความดี
จะสนุก สุขี....................................ไม่มี ปัญหา
ชีพล้ำ ดำเนิน................................เจริญ ก้าวหน้า
สมบูรณ์ คุณค่า...............................ประสบ โชคดี

    .................................................(แม้ใน)สถานการณ์ วิกฤติ
(ความ)รักดี นิรมิต..........................ชีวิต วิจิตรศรี
บรรเทา (ความ)เดือดร้อน.................ลดทอน ทุกข์มี
ทยอย ถ้อยที.................................คลี่คลาย สลายพลัน

    .................................................เมื่อได้ โอกาส
(คน)รักดี มิคลาด...........................พิลาส สร้างสรรค์(พิลาส=เยื้องกราย)
รุ่งเรือง สวัสดิ์.................................โสมนัส อัศจรรย์
สุขี ชีวัน........................................บันเทิง เริงฤทัย

    .................................................รู้จัก รักดี
(เป็น)ทิศทาง สว่างศรี......................ชีวี สุกไสว
คิดดี พูดดี.....................................ทำดี (จะ)มีชัย
อยู่รอด ปลอดภัย............................ไร้ทุกข์ กังวลฯ

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

วัดวาตลาด : กลอนคติเตือนใจ
วัดวาตลาด : กลอนคติเตือนใจ


    วัดวา อาราม ตาม(ธรรม)วินัย..................(เป็นสถาน)ที่พระ อาศัย ใช้ศึกษา
พระธรรม คำสอน ของศาสดา....................รอนลาญ ตัณหา ละมลทิน

    (มีสภาพ)สงบ วิเวก เฉกป่าชัฏ.................สงัด เสียงดัง แทบทั้งสิ้น
ไร้คน พลุกพล่าน ฟุ้งซ่านจินต์...................(เหมาะสำหรับ)ฝึกศีล อภิญญา อาชาไนย

    อริยะ สัจสี่ วิถีหลัก.................................ฟูมฟัก ดวงฤดี นิรัติศัย(นิรัติศัย=ประเสริฐ)
มุ่งผล นิพพาน มั่นคงใจ............................(เป็น)เป้าหมาย ในการ เข้าบรรพชา

    ไม่ใช่ สถานที่ (ประกอบ)พิธีกรรม..............รับทำ ไสยศาสตร์ เสกคาถา
เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา...............รักษา โรคภัย ใบ้หวยเบอร์

    และไม่ ใช่สถาน ที่ท่องเที่ยว....................ข้องเกี่ยว ราชการ งานล้นเอ่อ
หนุ่มสาว ปฏิพัทธ์ นัดพบเจอ......................บำเรอ กิเลส เจตทรชน

    ไม่ใช่ ให้มา อธิษฐาน.............................บนบาน ศาลกล่าว มอมเมาผล
รับผู้ เกียจคร้าน อันธพาลคน......................ชุบตน พ้นชั่ว มั่วราคี

    สำคัญ นั้นอย่า อาศัยวัด..........................ขายค้า สารพัด=สิ่งบัดสี
กลิ้งกลอก หลอกลวง ทรวงอัปรีย์................มโหรี โลกียวิสัย ให้บริการ

    เอาวัดวา อาราม ทำตลาด.......................เสียสติ วิปลาส ศาสนสถาน
พระทำ ธุรกิจ จิตประจาน..........................สามานย์ เฉโก โมฆะเอยฯ

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตำรวจมาจับเด็ก : กลอนคติเตือนใจ
ตำรวจมาจับเด็ก : กลอนคติเตือนใจ


    ไปตลาด ตอนเช้า ซื้อข้าวปลา..........................แสวงหา อาหาร สังขารเลี้ยง
(พบ)สองแม่ลูก มายืน อยู่ข้างเคียง.....................ลองมองเมียง เด็กน้อย ถ้อยพาที

    แม่หลอกลูก ว่าฉัน นั้น(เป็น)ตำรวจ....................(คง)อยากขันกวด มารยาท มาดวิถี
แต่ไม่รู้ จักสอน สะท้อนฤดี................................ช่างมากมี ความโง่เขลา เบาปัญญา

    จึงเตือนเธอ ว่านั่น มันไม่ตลก............................การหลอกลวง โกหก ยกมุสา
เท่ากับสอน ลูกให้ ไร้สัตยา................................คำมารดา สาไถย ไม่เชื่อฟัง

    โดยเฉพาะ (สอนลูก)เมามัว กลัวตำรวจ...............แทนมารยาท เข้มงวด ตรวจปลูกฝัง
"ตำรวจมา จับเด็ก" เฉกพลัง..............................ขู่ทุกครั้ง ที่ซน จนชาชิน

    ทำให้เด็ก ยิ่งดื้อ ถือคติ...................................อำนาจนิ ยมหวัง คลั่งถวิล
ชอบทำโฉด ชั่วช้า ใจบ้าบิ่น...............................มักมิจฉา อาจิณ ไร้ศีลธรรม

    เด็กอาจกลัว หรือกระเดียด เกลียดตำรจ..............ขาดเหตุผล จนชวด สิ่งเลิศล้ำ
คือการเป็น คนดี มีมโนธรรม...............................เชื่อฟังคำ ผู้ใหญ่ ไม่ดื้อซน

    ควรสอนให้ ใคร่กลัว การทำบาป........................คอยปรามปราบ หยาบช้า อกุศล
สำรวมใจ ไคลราคี นิรมล...................................ครองจิตตน บนความดี มีวินัย

    กริยา สุภาพ ตราบชีวี......................................พูดจาดี มีมารยาท อัชฌาศัย
เคารพคน เฒ่าแก่ แดแกร่งไกร...........................อ่อนโยนใจ ให้เด็ก เสกสรรเอยฯ

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑