ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ
มีอะไรสงสัย ไม่เข้าใจ ต้องการคำอธิบาย ก็ถามมาได้

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความรัก...ต้องการอะไร ? : กาพย์ฉบัง ๑๖


                     Image Detail
                                                 

ความรัก...ต้องการอะไร ? กาพย์ฉบัง ๑๖


   ความรัก ต้องมีสติ             ตั้งสมาธิ
พิจารณาเปิดปัญญาดู

   ความรัก ต้องการความรู้           เข้าใจ(ความ)หมายอยู่
มิใช่หลับหูหลับตา

   ความรัก ต้องการปัญญา           เพื่อแก้ปัญหา
รักษารักเนายาวนาน

   คนรัก ต้องการอาหาร             หล่อเลี้ยงสังขาร
ปัจจัยพื้นฐานชีวา

   ความรัก ต้องการเวลา            ดูแลรักษา
พัฒนารักให้เติบใหญ่

   ความรัก ต้องเอาใจใส่           ควบคุมจิตใจ
มิให้คดโก่งหลงผิด

    ความรัก ต้องการความคิด             เป้าหมายปลายทิศ        
ร่วมชีวิตรวมจิตใจ

   ความรัก ต้องการอภัย               อาจพลั้งผิดไป
อย่าได้ถือสา ขจัด

    ความรัก ต้องปฏิบัติ                 สุจริตซื่อสัตย์
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

    ความรัก ต้องการงามล้ำ                ของการกระทำ
กิจกรรมสวยงามวิจิตร ( Romantic )

    ความรัก ต้องการใกล้ชิด       สัมผัสสัมฤทธิ์
ประดิดประดอยคอยดู

   ความรัก ต้องการเชิดชู               มิใช่อดสู
รับรู้ออกหน้าออกตา

   ความรัก ระวังมารยา               กิเลสตัณหา
อาชญาลวงหลอกบอกรัก

   ความเห็นแก่ตัว ชั่วนัก             ตระหนกตระหนัก
แค่ความ รักแต่ตัวเอง

๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น