ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ
มีอะไรสงสัย ไม่เข้าใจ ต้องการคำอธิบาย ก็ถามมาได้

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วัยเรียน...บทเรียนรัก : กลอนคติสอนใจวัยเรียน...บทเรียนรัก : กลอนคติสอนใจ


       รัก...สวยงาม แค่ไหน ใคร่อยากรู้.......ชีวิตคู่ ดูวิจิตร พิสมัย
เห็นเขาเคียง เมียงสุข สนุกใจ...................เรามิไร้ ใจเช่น ลองเล่นดู

       ยังอยู่ใน วัยรุ่น หมกมุ่นรัก..................วิชาพัก รักใฝ่ หมายว่าหรู
รสรักยวน ชวนให้ ใจเชิดชู........................จึงเสียผู้ เสียคน พ้นการเรียน

       ยังอาศัย พ่อแม่ ดูแลเลี้ยง..................ยังมาเสี่ยง เบี่ยงการ ไม่อ่านเขียน
ยังทำเล่น ราคี มิพากเพียร........................ยังต้องเรียน รู้รส รันทดดาย

       ไม่มีงาน ไม่มีเงิน เพลินสิ้นสูญ............ไม่มีกิน ชีวินกูล สุนทรีย์หาย
ไม่มีบ้าน ไม่มียา รักษากาย.......................ไม่นานนัก รักก็วาย ไร้ชีวี

       คนรักเคย น่ารัก ประจักษ์ชัง................ความรักเคย สะพรั่ง พังป่นปี้
รสรักเคย หวานฉ่ำ ทรามสิ้นมี....................ไม่รักดี ริรักเล่น เช่นบทเรียน

       กว่าจะรู้ ก็สาย ไร้ทางแก้....................ต้องพ่ายแพ้  เพราะแส่รัก หนักอกเศียร
ตกระกำ ลำบาก ทุกข์ยากเบียน..................ชีวิตวน ทุรนเวียน เจียนตายเอย ฯ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น