ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ
มีอะไรสงสัย ไม่เข้าใจ ต้องการคำอธิบาย ก็ถามมาได้

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รวมกวีกูรู..กลอนแปด : ดอกไม้-ดอกหญ้า


รวมกวีกูรู..กลอนแปด : ดอกไม้-ดอกหญ้า

pure007 :

         .    ..ดอกไม้งาม งดงาม ตามคุณค่า             ..แม้ดอกหญ้า ยังงามงด ดูสดใส
          ..หากแม้นคน ที่ว่างาม งามด้วยใจ               ..คงเปรียบได้ กับไม้งาม ที่ไม่โรย

TUBE :
          .   ดอกไม้งาม นามสรรพ ประดับหล้า          แม้ดอกหญ้า ไร้นาม งามหาโหย
    หากคนงาม ตามกาย แต่ใจโกย                       คงงามโดย โชยกลิ่น มลทินทราม.....

แก้วบูเก้ :     

        ,    ดอกไม้งาม ตามแต่ใจ ใครจะชอบ         มองรอบรอบ นับหนึ่ง ถึงสองสาม
   สี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้า เขาก็งาม                        นี่คือความ งามแตกต่าง ไม่ตั้งใจ

TUBE :

    . ดอกไม้งาม คำนึง พึงเพียงรูป                     แต่เมื่อจูบ เหม็นกลิ่น สิ้นรักไส
  ดอกหญ้าแม้ ไม่งาม ล้ำเลอใคร                        นำมาใช้ ไหว้ครู ดูค่าดี.....


แก้วบูเก้        

    . ดอกไม้ใด งามทั้งรูป และคุณค่า                 บอกได้ว่า เสริมสง่า เพิ่มราศี
 ทั้งกลิ่นหอม รูปสวยไซร้ ไร้ราคี                          เช่นจำปา จำปี ที่นิยม

TUBE :

     . ดอกไม้งาม นำมา ประดับกาย                     จริยธรรม นำใจ ให้สวยสม
  ดอกไม้ย่อม งอมเฉา ร้าวระดม                          จริยธรรม งามชม คมชีวี...

แก้วบูเก้    
    
        ๗.  แม้ดอกไม้ เหี่ยวเฉา เจ้าเหือดแห้ง             เหลือกลิ่นแรง ทำบุหงา พาสดศรี
เปรียบหญิงสาว เจ้าขยัน หมั่นทำดี                       สักวันมี คนเห็นค่า อย่าท้อใจ

TUBE :

     . พรรณนา บทกวี มาลีวรรณ                         ติณพรรณ จรรยา อดิศัย
  หวังผู้อ่าน ผ่านตา ภาษาไทย                            มิหลงไหล ในรูป อุปาทาน...


๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น