ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ
มีอะไรสงสัย ไม่เข้าใจ ต้องการคำอธิบาย ก็ถามมาได้

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความสุขสมหวัง : กลอนคติสอนใจความสุขสมหวัง : กลอนคติสอนใจ

๏   ต้องทำ เช่นนี้......................จึงมี ความสุข สมหวัง
ได้ยิน ได้ฟัง..........................แต่ครั้ง ยังเด็ก อเนกสมัย
มากมี เงินทอง.......................ก่ายกอง ข้าวของ เครื่องใช้
กามคุณ กรุ่นไกร.....................ในรูป-รส-(กลิ่น)-เสียง สัมผัส

๏   มีเกียรติ มียศ.......................มิลด ความอยาก หลากไหล
(มี)อำนาจ บาตรใหญ่...............ใครๆ ชอบทำ ตามถนัด
มีหน้า มีตา.............................ชื่อเสียง ปรารถนา สารพัด
สังคม โสมนัส.........................กำหนัด กิน-เที่ยว-บันเทิง

๏   จนเริ่ม เติบใหญ่....................จึงเริ่ม เข้าใจ ในผล
ความอยาก ของคน..................บันดล สังคม สมเถลิง
อาชญา แย่งชิง.......................มิกริ่งใจ ไกรบาปเปิง
โลกร้อน ด้วยเพลิง...................แห่งความ สำเริง โลกีย์

๏    เมื่อได้ ศึกษา......................พุทธะ ศาสนา ปฏิบัติ
ปรับเปลี่ยน มโนทัศน์................โลกุ ตระวัตร วิถี
จึงยิ่ง เข้าใจ............................หลักความ สุข-ใส-โสภี
โดยไม่ ต้องมี..........................โลกีย์ วิสัย ในอุรา

๏   หมั่นทำ ความดี.....................ชีวี มั่งมี ความสุข
ปราศจาก ซึ่งทุกข์....................(เมื่อ)บั่นบุก กิเลส ตัณหา
ดับการ ดิ้นรน..........................ย่อมพ้น เทวษ เพทนา
สำราญ อุรา............................(เมื่อ)ไม่บ้า มิจฉา ค่านิยมฯ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น