ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ
มีอะไรสงสัย ไม่เข้าใจ ต้องการคำอธิบาย ก็ถามมาได้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นิสัยไม่ดี : กาพย์สุรางคนางค์๓๒นิสัยไม่ดี : กาพย์สุรางคนางค์๓๒

๏   เรามี นิสัย..........................อะไร ไม่ดี?
รู้ตน ผลพี............................รี่เร่ง แก้ไข
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง............ขันแข็ง แกร่งไกร
ขจัด ปัดไส..........................อย่าให้ เนิ่นนาน

๏   นิสัย ไม่ดี...........................มีหลาย ระดับ
ต่างติด ตรึงกับ......................อัตตา พัสถาน(พัสถาน=หลักฐาน)
บงการ กาย-ใจ......................บ่ายหา สามานย์
(และ)กลายเป็น สันดาน..........(หาก)ปล่อยนาน เนิ่นมี

๏   นิสัย หลายอย่าง...................สร้างสู่ ทุรผล
กระทบ แก่ตน........................อับจน พ้นศรี
นิสัย บางอย่าง.......................สร้างความ อัปรีย์
เพราะว่า ราวี..........................บีฑา อื่นชน

๏    นิสัย ไม่ดี...........................ย่อมมี ผลร้าย
สร้างความ เสียหาย.................สลาย กุศล
ก่อบาป เกิดเวร.......................เป็นกรรม ตามประจญ
ประเชิญ ทุกข์ทน....................แก่คน ที่มี(นิสัยไม่ดี)

๏   นิสัย(ไม่ดี) ของตน................ตนต้อง ฝึกฝืน
ส่วนของ คนอื่น......................อย่าขืน ขัดสี
มักโกรธ เคืองกัน....................พลิกผัน ไมตรี
แม้อ้าง หวังดี.........................ก็มิ (ยอม)เข้าใจ

๏   หาก(ใคร)ทำ ให้เรา...............ต้องเร่า เดือดร้อน
สัมพันธ์ บั่นถอน......................อย่า(มัว)วอน พิสมัย
คบคน เพื่อที่..........................โชคดี มีชัย
อย่าคบ พบใคร.......................เภทภัย หมายพาฯ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น