ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ
มีอะไรสงสัย ไม่เข้าใจ ต้องการคำอธิบาย ก็ถามมาได้

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

กรรม…: กลอนคติธรรมกรรม…: กลอนคติธรรม

      เกิดมา ประจักษ์ตน บนโลกนี้.........เกิดมี ชีวิตไข กายสังขาร
เกิดอยาก อย่างมากมาย ใจบันดาล.......เกิดการ กระทำกิจ พิจารณ์ตรอง     

      ครุ่นคิด ลิขิตคร่ำ ร่ำชีวิต...............คาดคิด ประสิทธิ์สม ภิรมย์สนอง
ค่อยคิด ประดิดประดอย ร้อยทำนอง.......คึกคิด จิตระจ้อง ล่องฤดี

      ผลผิด คิดขุ่นข้อง ช่องชีวิต............คลาดคิด อนิจจา พร่าสุขี
คว้างคิด อิดอนาถ ชาติชีวี....................ขมคิด ชีวิตนี้ วิบากกรรม

      รู้คิด ตั้งจิตไว้ ไม่เป็นทุกข์..............รู้ปลุก สติตรึก รำลึกสัม-
มาทิฏ ฐิครรลอง คล้องหลักธรรม...........รู้นำ มาค้ำหนุน จุนจิตใจ

      เมื่อกรรม ตามสนอง ต้องยอมรับ......แม้อับ จนอึดอัด ขนาดไหน
มองไป ในกลกรรม อำนาจไกร...............แม้ใคร ก็ไม่พ้น ผจญเวร

      หนทาง ยังเปิดกว้าง ให้สร้าง-สรร.....ชีวัน ยังเปิดให้ ได้เลือกเห็น
อนาคต ยังเปิดรอ ให้ก่อเป็น..................ใจเย็น บำเพ็ญเพียร เธียรทางเทอญ ฯ

๒๒ มกราคม ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น