ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ยินดีต้อนรับอาคันตุกะทุกท่าน
ขอขอบคุณที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านประสงค์
ผลงานเหล่านี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่
( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยไม่คิดมูลค่า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านเทอญ

*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ


วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โง่-จน จะล้นโลก : กลอนแปด

โง่-จน จะล้นโลก : กลอนแปด

   คนยากจน โง่เขลา เอาแต่คิด.................ใช้ชีวิต จิตประหวัด สัตว์เสมือน
ตามฤดี กิเลส ปริเยศเยือน..........................ที่ขับเคลื่อน อธรรม ก่อกรรมา(ปริเยศ=ที่รัก)

    ความยากจน ดลให้ ได้ลำบาก.................(ความ)โง่เขลายาก จักสาน การศึกษา
ไร้ความรู้ ความคิด อวิชชา..........................แรงกระสัน ตัณหา ทะลักจินต์

    เอาตัวยัง ไม่รอด ก็คลอดลูก....................ปล่อยปละถูก ทอดทิ้ง จมดิ่งสิ้น
สมองไร้ ปัญญา ทำ(มา)หากิน......................สู่วิถี ชีวิน ดั่งดินความ

    ไม่ควบคุม กายใจ ให้กำเนิด.....................ยิ่งเตลิด เกิดล้น จนลูกหลาม
ปราศจรรยา สั่งสอน ลูกย้อนทราม..................ดำเนินตาม ทุคติ ที่อับจน

    ส่วนคนดี มีธรรม นำจริต...........................ใคร่พินิจ คิดเลศ เหตุและผล
ตั้งใจเรียน เพียรรู้ พาสู่ตน.............................ไม่ปรารถนา ประจญ จน-ยากจร

    คอยสร้างเนื้อ สร้างตัว ครอบครัวต่าง...........มีลูกห่าง ลูกน้อย ร้อยสั่งสอน
ให้รู้ชั่ว รู้ดี ศีลาทร.......................................ไม่รีบร้อน มีลูก ผูกสัมพันธ์(ศีลาทร=ศีล+อาทร)

    ส่งผลให้ (คน)โง่-จน มีล้นโลก...................จิตโสโครก ชั่วช้า อธรรมฉันท์
ยิ่งดาษดา ยิ่งสดับ ยิ่งนับวัน...........................เพิ่มแพร่พันธุ์ โฉดเขลา เบาปัญญา

    (คน)ฉลาด-ดี มีน้อย คอยดูเถิด...................โลกจะเกิด วิกฤติ พิษโถมถา
ปัจจุบัน เริ่มเห็น เช่นอาชญา...........................สร้างปัญหา มาให้ ไม่หยุดเอยฯ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ความดีมิต้องแข่งขัน : กลอนเจ็ดความดีมิต้องแข่งขัน : กลอนเจ็ด

   พากเพียร เรียนรู้ สู้ศึกษา..............หาก(หวัง)หา เลื่องชื่อ ลือสถาน
ที่เรียน ที่ล้ำ ที่ทำงาน.......................ที่สุข สำราญ ศานติ์ตอบแทน

    ต้องยื้อ ต้องแย่ง ต้องแข่งขัน..........ต้องฝ่า ต้องฟัน มุ่งมั่นแสน
ลำบาก ยากเข็ญ เย็นขาดแคลน...........(เพราะ)โลกแร้น ทรัพย์ไซร้ ไร้อุดม

    แต่การ ทำดี มิต้องแข่ง..................(มิ)ต้องแย่ง ต้องยื้อ หรือทับถม
ต่างคน ต่างทำ กรรมวิกรม..................ต่างสม ต่างสรร ตระการตา

    ความดี มีได้ ไม่สิ้นสุด....................มน มนุษย์ เมื่ออุตสาห์
ยิ่งเพียร ยิ่งเพิ่ม ยิ่งนำพา.....................โลกา ผาสุก ผูกนิรันดร์

    ฤดี ริเริ่ม ประเดิมศรัทธ์....................ปรมัตถ์ ปรัชญา ประภาผัน
เชื่อถือ ความดี มีศีลธรรม์.....................รังสรรค์ รังสฤษฏ์ เลิศสิทธา

    จะชั่ว จะดี จะวิเศษ.........................ก่อกรรม ตามเจต จำนงหา
สรรพะ กิจกรรม จำนรรจา.....................จิตเป็น หัวหน้า พาหันไป

    ฤดี พิลาส ปราศกิเลส......................มิเจต (ตะ)นา มุ่งสาไถย
มิหวัง มั่งดล ผลอันใด..........................มิใคร่ ขันแข่ง ย่อมแกร่งการ

    งดงาม ความดี บริสุทธิ์.....................ประดุจ น้ำค้าง พร่างพราวขาน
บรรลุ กุศล ดลบันดาล..........................สำเร็จ เสร็จศานติ์ สะคราญเอยฯ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความชั่วครองชน : กลอนคติเตือนใจความชั่วครองชน : กลอนคติเตือนใจ

   ความเห็นแต่ แก่ตน (ของ)คนหมู่มาก...............จะฉุดลาก จากสุข สู่ทุกข์เข็ญ
ทุจริต คิดโกง โจ่งแจ้งเจน.................................คือประเด็น เห็นราษฎร์-ชาติล่มจม

    ความโฉดร่ำ ธำรง วงการไหน.........................ย่อมหนีภัย ไม่พ้น มลทินถม
เมื่อความดี มิไตร(ไกร) หมายดั่งตม.....................อย่าหวังชม ชาติสวัส ดิวัฒนา

    หากมวลชน ล้นชั่ว ทั่วทั้งชาติ.........................อริราช ศัตรู กรูห้อมหา
ความอ่อนแอ แผ่คลุม รุมนครา.............................เพราะเอาแต่ แส่อัตตา ขาดสามัคคี

    ต่างมุ่งหา ความสบาย ใคร่คร้านเกียจ................งานชิงชัง บังเบียด เคร่งเครียดหนี
ต่างฟุ่มเฟือย เหนื่อยยาก ไม่อยากมี......................สะสมหนี้ สิตรม ล้มละลาย

    เมื่อความโลภ โอบรัด มนัสรน..........................แม้สมบัติ ชาติตน ก็ค้นขาย
กระทั่งชาติ ยังอาจพลี มิอับอาย............................เพราะแพ้พ่าย ให้มาร ด้านมืดมน

    ใจไม่ซื่อ ถือสัตย์ ขาดสุจริต.............................คอยแต่คิด ริษยา มนาฉล
ความใจแคบ จองหอง ลำพองตน..........................บังเกิดผล ท้นถา ทั้งธานี

    คนสามานย์ พาลใหญ่ ได้ตำแหน่ง.....................ย่อมไม่แบ่ง แยกธรรม นำหน้าที่
ถือเอาความ เคยชิน จินต์อัปรีย์..............................โฉดชั่วช้า กล้ากลี มิกลับกลาย

    ความเลวของ ผองคน ที่ล้นหลั่ง.........................มีพลัง ล้างผลาญ โอฬารหลาย
สร้างเคราะห์กรรม ส่ำสน วนวุ่นวาย.........................เปลี่ยนโลกปลาย เป็นนรก ตกตามเอยฯ

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เป้าหมายที่ไปบวช : กลอนเจ็ดเป้าหมายที่ไปบวช : กลอนเจ็ด

   ข่าวสาร คนไทย สนใจบวช..................จำอวด? จำใคร? ไหนสั่งสอน
บวชแก้ เคราะห์กรรม ตามราญรอน.............อ้อนวอน เจ้ากรรม อำนายเวร

    ญาติเจ็บ ป่วยไข้ ใจจะขาด...................ประกาศ บวชให้ หมายโรคเร้น
๓ วัน ๗ วัน บันดาลเป็น...........................บุญผล ดลเข็น เว้นเคราะห์กรรม

    แต่ไหน แต่ไร เพียงชายชาติ.................มุ่งมาด ปรารถนา ผ้าเหลืองล้ำ
บัดนี้ มีหญิง ทิ้งงานทำ.............................บวชพลี ชีพราหมณ์ ล้างกรรม-ซวย

    ไม่มี (พุทธ)วจนะ มาแต่ก่อน.................ใครสั่ง? ใครสอน? วอนสืบด้วย
พระเถร-เณร-ชี ที่อำนวย...........................ล้วนทวย บริษัท อลัชชี

    พุทธองค์ ทรงตรา ว่าการบวช................ยิ่งยวด กว้างขวาง ทางวิถี
สะดวก สบาย ใช้ชีวี.................................เพื่อลี้ กิเลส เฉทสิ้นไป

    บวชคอย เกียจคร้าน การปฏิบัติ..............บ่หัด ขัดเกลา เบาสาไถย
"โมฆะ บุรุษ" พุทธห่างไกล........................ทรงกำ ชับไว้ ในก่อนกาล

    (พุทธองค์)ไม่เคย ชวนมา บวชหาบุญ.......แต่หนุน กุศล พ้นสังสาร
เป้าหมาย ไปพบ พระนิพพาน.....................หาใช่ ล้างผลาญ ลาญบาปเวร(กรรมเก่า)

    ถ้าปราศ ศรัทธา อย่าไปบวช...................จำอวด จำไว้ ใช่เรื่องเล่น
เหมือนคน วิปริต คิดไม่เป็น.........................ยากเจน เย็นจิต สัมฤทธิ์เอยฯ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พุทธทำนาย : กาพย์สุรางคนางค์๓๒พุทธทำนาย : กาพย์สุรางคนางค์๓๒

   พุทธะ ทำนาย....................จดหมาย ลูกโซ่
ทำให้ คนโง่...........................โมหะ อ่อนไหว
พิมพ์เพิ่ม ๑,๐๐๐ แผ่น...............ล้าน-แสน รวยไว
ฉีกทิ้ง ทำให้...........................วอดวาย ตายฯลฯตรึง

    พิมพ์เพลิน เงินจ่าย..............ร้านถ่าย เอกสาร
วิชา สามานย์...........................สามัญ ซ่านซึ้ง
ฉีกทิ้ง มานาน..........................สงสาร คนซึ่ง
โง่เง่า เขลาคลึง........................อย่าพึง ถูกลวง

    พร่ำเพรียก เรียกหา................สามัญ สำนึก
จากคน จลตรึก..........................แต่กิ เลสล่วง
มิต่าง ถ่างตา............................มองนภา หาดวง
ตะวัน สรรสรวง..........................ณ ห้วง รัชนี

    ผู้ไม่ ศึกษา...........................สัมมา ศีลธรรม
สัญชาต ญาณค้ำ........................ครอบงำ วิถี
มืดมน ค้นคิด.............................ผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี
ธรรมา พาที...............................ราคี ปะปน

    แม้นมาด ปรารถนา..................(มี)สามัญ สำนึก
จงตรอง จองตรึก........................ศึกษา กุศล
ศรัทธา ศีลธรรม..........................นำพา กมล
โฉดฉุด หลุดพ้น.........................สนธยา สามานย์

    คบหา คนดี............................มีศีล จินต์สัตย์
ฤดี พิพัฒน์.................................กาจแกร่ง แข็งขาน
พินิจ พิเคราะห์............................บ่มเพาะ ปัญญาญาณ
เท่าทัน สถานการณ์......................บ้านเมือง เนืองเทอญฯ

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อยากอยู่ดีกินดี : กาพย์ฉบัง๑๖อยากอยู่ดีกินดี : กาพย์ฉบัง๑๖

   เช้าชามเย็นชามทำงาน....................เป็นปรากฏการณ์
ของคนสาธารณ์ลานแผ่นดิน

    ค่าแรงมากมายใคร่ถวิล.................สุขีชีวิน
จินตนาอยากพ้นยากจน

    คิดแบบเด็กๆเล็กวน.................ขาดความอดทน
ดีแต่บ่นว่าข้าฯทรมาน

    ตั้งแต่ระดับบริหาร..................จนถึงนักการ(ภารโรง)
กระสันสบายไร้อุตสาห์

    ประสิทธิผลของงานผ่านมา..................ต่ำน้อยด้อยค่า
ผลิตภัณฑ์ฯประชาชาติ(GDP)ขาดแคลน

    ใช้จ่ายเกินตัวทั่วแดน.................หนี้ล้นพ้นแสน
แห่แหนหาขึ้นค่าแรง

    ถ้าหากอุรากล้าแกร่ง................ทำงานขันแข็ง
สุจริตจิตแจงสร้างสรรค์

    กุศลกลหลักผลักดัน...............วิถีชีวัน
จริยธรรม์จรรยาปรารมภ์

    ผลงานภัณฑ์ผลิตสิทธิ์สม................บรรลุอุดม
ย่อมรมย์รื่นชื่นมั่งมี

    ไม่แคล้วคลาดพลาดวิถี...............อยู่ดีกินดี
เป็นปกติสุขทุกคนเอยฯ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โลกร้อนเพราะลัทธิก่อการร้าย : กาพย์ยานี๑๑โลกร้อนเพราะลัทธิก่อการร้าย : กาพย์ยานี๑๑

   หน้าหนาว ที่เร่าร้อน.......................ไม่แพ้ผ่อน ตอนเมษาฯ
ลมสาย ไล้ลูบพา..............................หมู่เมฆา มหรรฆจร(มหรรฆ=มีค่ามาก)

    แดดจ้า นภจรัส.............................บรรยากาศ ประภัสสร
ที่พัก ที่สุนทร...................................นั่งหลบร้อน เย็นสบาย

    ข่าวสาร สถานการณ์โลก.................เริ่มชุ่มโชก ก่อการร้าย
กราดกรม คนล้มตาย...........................คือเป้าหมาย ปีศาจมาร

    อ้างว่า (ทำ)เพื่อพระเจ้า...................พันตูเข้า ประหัตประหาร
ทำลาย ให้แหลกลาญ..........................กลางสาธารณ์ สังหารชน

    เข่นฆ่า คิดอาฆาต...........................พยาบาท ประกาศหน
(จะ)จองล้าง จองผลาญจน...................ศัตรูป่น ปี้บรรลัย

    จองเวร เป็นพันธะ...........................แห่งโทสะ โกธะไส
พาสัตว์ พัดพาไป................................สู่ทุคติ นิรันดร

    ไตร่ตรอง ป้องกันตน........................ผองพาลล้น บนโลกร้อน
ดีกว่า การนิ่งนอน................................ให้บั่นทอน เบียดเบียนเรา

    ลัทธิ ก่อการร้าย..............................แพร่ขยาย อย่าได้เขลา
คืบหน้า มาใกล้เข้า...............................โลกร้อนเร่า รู้เท่าเทอญฯ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘