ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ยินดีต้อนรับอาคันตุกะทุกท่าน
ขอขอบคุณที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านประสงค์
ผลงานเหล่านี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่
( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยไม่คิดมูลค่า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านเทอญ

*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ


วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิถีชีวิต : กาพย์สุรางคนางค์๒๘วิถีชีวิต : กาพย์สุรางคนางค์๒๘
    ......................................อรุณ รังสี
จุดตัด รัชนี............................ทิพวรรณ ผันผาย(ทิพ=วัน)
สกุนต์ เสนาะ.........................เพลงเพราะ พริ้งพราย
ค่อยๆ ขยาย...........................กระจาย กำธร

    .......................................สุทรรศน์ สัจจา
พาสู่ อุษา..............................คราคลี่ สิขร
ไล่ลาม ลำดับ.........................รับปวีณ ทินกร(ปวีณ=มีฝีมือดี)
สีสัน บัญชร............................ผ่อนเห็น เป็นไป

    ........................................วิถี ชีวิต
ไม่เหมือน อย่างคิด...................อิสระ อาศัย
อนิจจัง สังสาร.........................บันดาล การณ์ไกร
สิ่งสรร ฝันใฝ่...........................ยากได้ ดั่งปอง

    ........................................เตรียมตัว ทั่วพร้อม
เตรียมใจ ให้ยอม......................รับพาน ผันผอง
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง..................มุ่งรอบ คอบครอง
สันติ สนอง..............................เสพส้อง สุขสบาย

    .........................................เพียรทำ กรรมดี
กุศล วิถี...................................ชีวี มิหาย
ภิรมย์ ราบรื่น.............................สดชื่น ผ่อนคลาย
รอดพ้น ผลร้าย..........................เฉิดฉาย ชัชวาล

    ..........................................อย่าทำ กรรมชั่ว
อย่าเห็น แก่ตัว...........................เมามัว กล้าหาญ
อย่าลุ ทุจริต..............................อย่าคิด สามานย์
เวรกรรม ตามราญ.......................ทรมาน ชีพเอย ฯ

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลมปาก : โคลงสี่สุภาพลมปาก : โคลงสี่สุภาพ

. กรกฎาฯอากาศร้อน....................เลือนฝน
แผ่รังสีสุริยน................................จรัสจ้า
ลมพัดบำบัดผล............................ระอุ
พายุพากันล้า...............................อ่อนไร้ไผทเข็ญ ฯ

. เย็นหูอยู่ได้ด้วย.........................สกุณา
ขับกล่อมขับทุกขา.........................คับข้อง
ลมนุ่มลูบผัสสา..............................ขจัด
วิรัติอัตคัดต้อง..............................ตรำพ้นเตียนผาย ฯ(วิรัติ=เลิก)

. สายสัมพันธ์สันติ์พร้อม.................พฤทธี(พฤทธิ์=ความเจริญ)
ซึ่งวาจาสวนีย์................................อ่อนอ้อน(สวนีย-=คำไพเราะ)
มอบปิยวาที..................................ปฏิบัติ
สามารถดับ อกร้อน.........................รุ่มเร้าเบาผยอง ฯ

. ครองใจใครให้พึ่ง........................พามนต์
ลมปากจากใจตน............................พรั่งแพร้ว
สุจริตจิตสุคนธ์................................ประดับ
ประทับใจของใครแล้ว......................เกิดแกล้วสิเน่หา ฯ

. สัจจะวาจาสร้าง...........................ศรัทธา
รักษ์คำมั่นสัญญา.............................ชีพแม้น
มิ ตระบัดสัตยา................................สับปลับ
จับใจใครทั่วแคว้น............................แผ่นหล้าสมานฉันท์ ฯ

. การปากหวานก้นเปรี้ยว..................ประสบ
มากหลายในพิภพ............................เล่ห์ลิ้น
เสแสร้งตะแลงตลบ..........................ลวงหลอก
ยอกใจอยู่ไม่สิ้น...............................จดร้ายจำฤดี ฯ(ยอก=ทิ่ม,ตำ)

. มีปากตระหนักใช้..........................เชียรเป็น(เชียร=คล่อง,เก่ง)
ยิ่งใหญ่ในโลกเห็น...........................ก้าวหน้า
ผูกสัมพันธ์ศานติ์เย็น.........................สงบสุข
(หรือ)ปลุกสงครามลามกล้า................ล้วนเพราะปากผล ฯ

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วัฏจักรธรรมชาติ : กลอนคติสอนใจวัฏจักรธรรมชาติ : กลอนคติสอนใจ

    จันทร์เพ็ญ เจนแจ่ม.................แอร่ม อร่าม ยามที่
เมฆไร้ ไม่มี...................................จำรัส รัชนี สีใส
ลมพัด ปัดเป่า................................ร้อนเร่า เบาจิต เบาใจ
เอาความ ทุกข์ไป...........................(ด้วยการ)ลูบไล้ สัมผัส อัจฉรา(อัจฉรา=ชั่วพริบตา)

    ในความ มืดมิด..........................ชีวิต ยังคง ดำเนิน
พักผ่อน เพลิดเพลิน........................บ้างเดิน-เหิน อาหารหา
โลกา ปรากฎ.................................บริบท สัจการ บัญชา
ลุล่วง เวลา....................................ลุล่วง นานา สถานการณ์

    มียาม สัมบูรณ์............................ยามสูญ กำสลด อดอยาก(สัมบูรณ์=สมบูรณ์ยิ่ง)
ยามที่ มีมาก..................................ยามยาก หนักหนา มหาศาล
ยามชื่น รื่นรมย์...............................และยาม ขมขื่น ดื่นดาล
คงอยู่ ไม่นาน.................................ก็ลาญ ผันเปลี่ยน เวียนไป

    สำคัญ ที่สุด...............................มนุษย์ อย่าทำ กรำเข็ญ
ศีลธรรม บำเพ็ญ..............................เยือกเย็น เป็นอยู่ อุตส่าห์ศรัย
เคารพ ความรู้.................................คู่การ ขันแข็ง แกร่งไกร
อย่า(ทำ)ตาม แต่ใจ..........................เภทภัย (ย่อม)คลายลด ปลดปวง

    อย่าเห็น แก่ตัว.............................ทำชั่ว หยาบช้า สาไถย
ทุจริต จิตใจ.....................................เอาแต่ได้ ใคร่แหนหวง
เบียดเบียน บีฑา...............................ก่ออาชญา กล้าหลอกลวง
เวรกรรม ตามทวง..............................ตามถ่วง ทุกข์ต้อง สนองตาม ฯ

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปล่อยนกปล่อยเต่าเอาบุญ : กาพย์ยานี๑๑ปล่อยนกปล่อยเต่าเอาบุญ : กาพย์ยานี๑๑

    หนองน้ำ ตามชนบท....................ริมห้วย นท เห็นสดใส(นท=แม่น้ำ,ลำธาร)
พฤกษา ละเมาะไพร...........................ระบัดให้ ใบขจี

    เต่าไต่ ตามไหล่ตลิ่ง.......................สลับนิ่ง เตรียมชิงหนี
คนเห็น จะเร้นมี..................................อิสระ เสรีเนา

    ปล่อยเต่า หวังเสาวคุณ....................กลายเป็นหนุน การจับเต่า
อยากอา ยุยืนเยาว์...............................ใยเอาสัตว์ จัดสังเวย

    นกจับ นับไม่ถ้วน............................เป็นกระบวน การเปิดเผย
ใส่กรง จงละเลย.................................อย่าเชยบาป ขับสิ้นบุญ

    หยุดทำ สัตว์ลำบาก........................จงอย่าอยาก สนับสนุน
คล้อยตาม ความเคยคุ้น.......................จำรูญไร้ จัญไรล้ำ

    ทาน-ศีล-ภาวนา.............................บุญกิริยา พุทธากรรม
เนื่องหนุน สุนทรทำ.............................สัมมาวัตร ปฏิบัติดี

    โลกล้น คนหลากหลาย.....................หลงเมามาย ใคร่บัดสี
ฆ่าสัตว์ ตัดชีวี......................................เพื่อพลีกรรม ตามอวิชชา

    มากเหลือ ความเชื่อผิด(ๆ).................มุ่งทุจริต ทำมิจฉา
ไม่ล่วง รู้สัจจา.....................................สักแต่กล้า มารยาเอย ฯ

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิถีไทย? : กลอนแปดวิถีไทย? : กลอนแปด

    พม่า-ลาว ข่าวย้ำ น้ำท่วมใหญ่.....................ประชาไร้ ที่อยู่ ทุราผัน
ต้องพลัดพราก จากเรือน เหมือนต้องทัณฑ์.........ไร้ซึ่งสุข ทุกข์สรรค์ ชีวันตราย

    ส่วนแผ่นดิน สยาม แสนลำเค็ญ....................ฝนแล้งเป็น ประวัติการณ์ พานฉิบหาย
(ข้าว)กล้าขาดน้ำ กรำส่อ รอวันตาย...................สัญญาณร้าย ภายหน้า พบกลี

    แต่คนยัง ตัดไม้ ทำลายป่า...........................ไม่นำพา วิกฤติ จิตบัดสี
บทกฎหมาย คล้ายเหมือน เลือนไม่มี..................อิทธิพล ล้นปรี่ วิถีไทย

    มิเลือกหน้า ประดา ประชาชี..........................ข้าราชการ ตัวดี รี่สาไถย
อยุติธรรม ดำเนิน เพลิดเพลินใจ........................โกงกินเอา เท่าไร ไม่เคยพอ

    จะหวังได้ สิ่งใด จากใจคน ?.........................ที่เห็นแต่ แก่ตน มักฉลฉ้อ
จิตสำนึก ชั่ว-ดี มีไม่พอ....................................จึงเกิดก่อ เวรกรรม ตามประจญ

    หลักถูก-ผิด จิตใจ ไม่ประจักษ์.......................เลือกที่รัก ที่ชัง ที่หวังผล
จุดสุดท้าย หมายมุ่ง จรุงมน..............................เพียงเพื่อตน เป็นสุข ไร้ทุกข์ตรำ

    ทำคนอื่น ขื่นคลั่ง โทษช่างเขา......................ขอแค่เรา อยู่รอด ยอดเลิศล้ำ
การเบียดเบียน เพียรจึง พึงกระทำ......................คิดถ้อยคำ กำไร กูได้ดี

    จะแตกต่าง อย่างไร ไปจากสัตว์ ?..................จิตมนุษย์ จุดทัศน์ แสนบัดสี
หลากล้นลาน ตัณหา เกลื่อนราคี.........................สุดสับปลับ อัปรีย์ อภิรมย์ ฯ

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ค่านิยมคนรูปงาม : กลอนเจ็ดค่านิยมคนรูปงาม : กลอนเจ็ด

    ใบไม้ ร่วงหล่น รอบโคนข้าง...............แตกต่าง ใบสด หมดจดศรี
เกาะกิ่ง ก้านเรียว เขียวขจี.........................ดูมี ชีวิต วิจิตรจง

    ใบไม้ ร่วงสลาย ก่ายกองดิน..................ปัถพิน อุดม สมบูรณ์ส่ง
สีดำ (ปน)น้ำตาล ขวางกั้นคง.....................แบ่งบ่ง ความงาม(กับ)ความมีคุณ

    สายตา มนุษย์ ไม่ยุติ............................ดำริ กิเลส เจตเวียนหมุน
ราคะ ระหาย สาดส่ายรุน............................หมกมุ่น ความงาม ตามยินดี

    จึงเห็น เด่นชัด สัจสถิต..........................คนใคร่ ใกล้ชิด ไม่คิดหนี
ใครงาม ตามส้อง ยกย่องปรีดิ์......................ยิ่งมี ฐานะ ยิ่งพะนอ

    (ส่วน)คนดี ที่ไร้ พิไลลักษณ์...................ถูกผลัก ถูกไส ไม่พึง(ใจ)ส่อ
ไร้ซึ่ง ราคา คุณค่าพอ................................ไม่ก่อ ฉันทะ ปฏิสัมพันธ์

    คนงาม ทรามกิจ (ยัง)คงคิดรัก.................พิทักษ์ ภักดิ์หนุน จุนเจือรั้น
คน(รูป)ทราม ทำดี ทุกวี่วัน..........................ธรรมดา สามัญ ไม่หรรษ์ทรวง

    ธรรมชาติ สัตว์หนา ในมนุษย์...................มิหยุด หลงใหล ฤทัยล่วง
ฉันทะ ราคะ อาสวะปวง..............................ยึดดวง ฤดี เปรมปรีดา

    สร้างความ ลำเอียง เสี่ยงทำบาป..............ใจหยาบ สัปดน ล้นตัณหา
สาไถย ไร้สุข ทุกขเวทนา............................นำพา ไปสู่ ทุคติเอย ฯ

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ค่อยเป็นค่อยไปไม่ประมาท : กลอนหกค่อยเป็นค่อยไปไม่ประมาท : กลอนหก

    ทากน้อย ค่อยคืบ ค่อยคลาน..............ค่อยหา อาหาร ขันเห็น
ค่อยตรำ ค่อยไต่ ใจเย็น............................ค่อยเป็น ค่อยไป ใช้ชีวา

    ไม่ว่าง ไม่เว้น อุปสรรค.........................ยังจัก บากบั่น ฟันฝ่า
ไม่ท้อ ไม่แท้ แก่ชะตา..............................ค้นหา เป้าหมาย ปลายทาง

    ชีวิต พิศวง (ต่าง)หลงรัก.......................ประจักษ์ ศักดา กว้างขวาง
ความอยาก อยู่รอด ทอดวาง......................สรรสร้าง สุขี ชีวัน

    (ทว่า)เส้นทาง สู่ความ สำเร็จ.................หาได้ ง่ายเผด็จ เสร็จดั้น
อุปสรรค หนักหนา สากรรจ์........................ให้ฟัน ให้ฝ่า ปะ/ปราชัย

    ด่วนได้ ใจเร็ว (จะ)เหลวแหลก...............ต้องแบก ต้องรับ ขับไส
ทยอย ค่อยเป็น ค่อยไป............................ค่อยไร้ ลำบาก ตรากตรำ

    อดทน อุตส่าห์ อย่าท้อ.........................อย่ารอ วาสนา ฟ้าร่ำ
มีสติ ปัญญา ประจำ..................................อย่าทำ นอกลู่ นอกทาง

    (ทำ)เกินตัว กลัวไว้ ดีกว่า......................บิ่นบ้า กล้าเสี่ยง เพลี่ยงสร้าง
ปัญหา สาหัส อัษฎางค์.............................ขัดขวาง ทางรอด ปลอดภัย(อัษฎางค์=องค์แปด)

    ค่อยเป็น ค่อยไป ไม่ประมาท.................ชีวาตม์ อัชฌา อดิศัย
อย่าหยุด สุจริต จิตใจ...............................จะไม่ ไร้สุข ทุกคืนวัน ฯ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘