ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นับวันจะอยู่ยาก : กลอนแปด(กลอนสิ่งแวดล้อม)

ภาพถ่ายดาวเทียม จาก NASA 1 เมษายน 2559 ประเทศไทยแทบไม่มีป่าไม้เหลือเลย


นับวันจะอยู่ยาก : กลอนแปด(กลอนสิ่งแวดล้อม)

    ทั้งที่หลับ ที่นอน ร้อนไปหมด.................แสนรันทด ชะตา คราคิมหันต์
(เพราะ)ป่าไม้ถูก ทำลาย สูญไพรวัน.............เหมือนโทษทัณฑ์ บั่นทอน รอนชีวา

    มีหยาดฝน จนได้ ในเช้านี้.....................หลังจากที่ กันดาร นานนักหนา
กระแสชล ล้นหลั่ง ดั่งทิพสุธา.....................ชุบชีวา ป่าไม้ ให้หวนคืน

    ป่าที่มี ให้เห็น เป็นหย่อมๆ......................ถูกแวดล้อม (ด้วย)ไร่นา มหาผืน
ธรรมชาติ ขัดสน ทนกล้ำกลืน......................ไม่อาจฝืน กระสัน ตัณหาคน

    เห็นแก่ได้ ไม่เห็น ประเด็นป่า...................เป็นที่มา ประเสริฐ เกิดก่อฝน
เห็นแก่เงิน เพลินหา สาละวน.......................โดยคิดหน ทางพร่า พนาดร

    คนที่เห็น แก่ได้ ย่อมไม่สดับ....................ทุ่มเถียงกลับ มิรับฟัง คำสั่งสอน
คนคิดเห็น แก่ตัว หัวใจจร............................แส่กิจกรรม สำส่อน บ่อนทำลาย

    ร่วมระดม ความคิด พิชิตแล้ง....................ร่วมกันแบ่ง งบประมาณ ง่วนควานขวาย
สร้างที่กัก เก็บน้ำ ตามสบาย.........................มุ่งขยาย สถิติ กสิกรรม

    เรื่องทวงคืน ผืนป่า มาให้หมด...................ไม่ปรากฏ แผนผัง ช่างขบขำ
ยังจะแจก ที่ดิน ป่าภินท์พรำ..........................ให้คนทำ ลายป่า ไปหากิน

    ระดับบน จนล่าง ต่างมิจฉา........................แก้ปัญหา ป่าไม้ กลายโผผิน
หน้าร้อนปี ต่อไป น้ำใช้-กิน............................คงหมดสิ้น อยู่ยาก ลำบากเอยฯ

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อนาคตของชาติ? : กลอนแปดอนาคตของชาติ? : กลอนแปด

    คนรุ่นใหม่ ใฝ่ฝัน การศึกษา.................ปริญญา พาให้ ได้หลุดพ้น
ฐานะด้อย ต้อยต่ำ ความยากจน................ผลักดันตน ดลเผด็จ ดั่งเจตนา

    รัฐส่งเสริม เติมฝัน อันบริสุทธิ์...............ไอเดียผุด กองทุน การศึกษา
เพื่อเยาวชน ยากไร้ ได้ยืมมา....................ใช้อุดหนุน คุณหา ค่าเล่าเรียน

    เรียนจบไป ได้งาน ภารผ่อนส่ง..............กองทุนคง แกร่งได้ ไม่แปรเปลี่ยน
เหล่ารุ่นน้อง พ้องยัง พรั่งพากเพียร.............กู้ยืมเรียน เก็บฝัน กันต่อไป

    หลายปีผ่าน ปัญหา เริ่มปรากฏ................เด็กทุจริต คิดคด ทรยศใหญ่
แปดในสิบ จบแล้ว แจวลับไป.....................มิชดใช้ หนี้สูญ ทุนคลอนแคลน

    สะท้อนให้ ได้เห็น เดนมนุษย์..................หาใช่ผู้ บริสุทธิ์ ผุดผ่องแสน
ทุจริต จิตไร้ ใคร่ตอบแทน..........................ยังใจจรด คดแม้น สัตย์ไม่มี

    เห็นแก่ตัว หัวใจ ไม่สำนึก........................รับการศึก ษาศาสตร์ ยิ่งบัดสี
มีงานทำ (มี)เงินใช้ แต่ไม่มี.........................จริยธรรม ความดี อัปรีย์คน

    กระดากปาก หากเรียก คนทรยศ................ว่า"อนาคต ของชาติ" อุบาทว์ฉล
อนาถจิต อิดหนา ยัง(เป็น)เยาวชน................ก็โฉเก เล่ห์กล ล้นสันดาน

    ชาติจะเป็น เช่นไร ในอนาคต?...................ภาพปรากฏ ปลดเปลื้อง ความเขื่องขาน
สิ้นแผ่นดิน สิ้นชาติ พินาศกาล......................คงประสบ พบพาน ไม่นานเอยฯ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คลังเผยตัวเลขฟ้องร้องดำเนินคดีเบี้ยวหนี้กยศ. พุ่งกว่า 7 แสนราย
http://isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/46603-2904591.html?platform=hootsuite

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การมีเมตตา-การให้อภัย : กาพย์สุรางคนางค์๒๘การมีเมตตา-การให้อภัย : กาพย์สุรางคนางค์๒๘

    ..................................การให้ อภัย
คือการ ที่ใจ......................ไม่คิด เคียดแค้น
พยาบาท ปราศปลอด..........ตลอดจินต์ ดินแดน
ใจพิสุทธิ์ ผุดแสน...............แม้นตะวัน จันทร

    ...................................มิใช่ ป่ายปลง
โทษละ ประสงค์.................อย่าหลง ลวงสอน
สัตว์ย่อม เรียนรู้..................ฝังสู่ อุทร
ทำชั่ว(แล้ว) เดือดร้อน.........กลับย้อน คืนตน

    ....................................อภัยให้ (โดย)ไม่คิด
สกัด ปัจจามิตร...................ปิดทาง ห่างหน
(การ)เปิดช่อง ป้องเขา.........ทำ(ร้าย)เรา อับจน
(คือ)อวิชชา กระมล..............ของคน สติทราม

    .....................................การมี เมตตา
มิใช่ ให้ประดา......................พาลา แพร่หลาม
ปล่อยมี อิสระ.......................ที่จะ กระทำความ
ชั่วช้า พยายาม.....................ตามอำ เภอใจ

    ......................................มีมนุษ (ษะ)ยธรรม
เลื่อนลอย ถ้อยคำ..................กล้ำเกิน เหลวไหล
ทุเลา ลงโทษ........................โจทก์จง อภัย
ปล่อยจำ เลยไป.....................ไร้สาระ สิ้นดี

    .......................................ระบาด อาชญา
เลือดเย็น เข่นฆ่า.....................เพราะโมหะ วิถี
ให้ท้าย ชนโฉด.......................โปรดความ อัปรีย์
เดือดร้อน คนดี........................เสี่ยงชีวี นิภาฯ(นิภา=เทียม,เสมอ)

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

เก่ง-ดี-มีความสามารถ : กลอนคติสอนใจเก่ง-ดี-มีความสามารถ : กลอนคติสอนใจ

    คนเราจะ ประสบความ สำเร็จได้.............ด้วยอาศัย อัตตา สามารถสรรค์
ประวัติศาสตร์ ชาติชน จนปัจจุบัน................พัฒนากัน เพราะฉกาจ สามารถมี

    ความเจริญ จะจรรโลง คงอยู่ล้ำ..............ต้องอาศัย คุณธรรม สัมมาศีล์
ผู้นำพา ไผท รอง จะต้องมี.........................คุณความดี ที่ประเสริฐ ประสิทธา(รอง=งามสุกใส)

    มีความรู้-ทักษะ-ความสามารถ................ใจองอาจ กล้าหาญ แก้ปัญหา
พร้อมไหวพริบ ปฏิภาณ แลปัญญา...............จึงชื่อว่า คนเก่ง ชนเกรงใจ

    ปัจจัยหลัก ผลักดัน ชีวันดล....................ประสบความ สำเร็จค้น จนยิ่งใหญ่
วาสนา-สุขภาพ สำทับใคร..........................ก้าวหน้าไกล ไปกว่า สามัญชน

    สถาบัน การศึกษา-ฐานะด้วย...................พรรคพวกช่วย หนุนชัย ไขว่คว้าผล
(สรุป)แต่ปัจจัย สำคัญ นั้นคือตน..................ต้องเป็นคน เก่ง-ดี-มีศักยา(ศักย-=สามารถ)

    เจ้านายดึง ลูกน้องดัน สักวันเด่น..............ตำแหน่งใหญ่ ได้เป็น เห็นดื่นหนา
ประสบชัย ในชีวิต(ส่วนตัว) พิจารณา.............แต่โลกา หาได้ ผลใดดี

    เห็นแก่ตน หนทาง(ยอดนิยม) สร้างความสุข....แต่สุดท้าย (มัก)ให้ทุกข์ แก่โลกนี้
ผู้นำพา สุขผอง ส้องปัถพี............................ต้องไม่มี จุดเด่น เห็นแก่ตัว

    เพียงสุขเรา เท่านั้น ที่มั่นมุ่ง......................ค่านิยมยุ่ง ขยาย แพร่หลายทั่ว
พึ่งกลยุทธ์ ทุจริต ผิดเมามัว..........................เพื่อจองเดช เจตน์ชั่ว น่ากลัวเอยฯ

๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

บทเพลงที่กังวานในใจก่อนตื่นนอนตอนรุ่งสาง : กลอนฉันทลักษณ์เสรีบทเพลงที่กังวานในใจก่อนตื่นนอนตอนรุ่งสาง : กลอนฉันทลักษณ์เสรี

    ชีวิต คิดมากทำไม?......................สิ่งใด ในชีวิตนี้
อยากได้ ถ้าได้ก็ดี............................ไม่มี มิมาเสียใจ

    เกิดมา ล้วนมาแต่ตัว......................ครอบครัว เลือกได้ที่ไหน?
ปรารถนา นานา-มากมาย....................ตายไป ติดอะไรไปฤา?

    ความรัก มักไม่คงทน......................กระมล ของคนเคลื่อนไหว
พบคน ไม่พ้นถูกใจ............................พบใหม่ ชอบใจโลเล

    ความรู้ ควรคู่ความจริง.....................สรรพสิ่ง เป็นจริงที่ไหน?
หลากอย่าง หลั่งมาลวงใจ...................คิดได้ เมื่อสายหลายมี

    ความคิด วิจิตรมากมาย....................ส่วนใหญ่ ไร้สาระลี้
ฟุ้งซ่าน พล่านรสโลกีย์.........................ต้องมี ศีลธรรมนำใจ

    มีปาก เมื่ออยากจะพูด......................ควรหยุด ปุจฉา..ชั่วไหม?
พูดมาก ลำบากทำไม?.........................พูดไป ที่ให้ทุเลา

    สองมือ ใจคือผู้สั่ง............................ใจสั่ง จึงย่างสองเท้า
ใจหรือ ก็คือใจเรา................................ใจเขา สั่งเราเมื่อใด?

    ชีวิต คือกิจกรรม...............................เช้า-ค่ำ อย่าทำเหลวไหล
(เมื่อ)รู้ตัว ตัวก็แก่ไกล...........................มากมาย ตายไม่รู้ตัวฯ

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

ความถูกต้องของจิตสำนึก : กลอนสิ่งแวดล้อม(กลอนแปด)ความถูกต้องของจิตสำนึก : กลอนแปด

    ป่าต้นน้ำ ตามนี้ ที่ปรากฏ...................เหี้ยนเตียนหมด หดหู่ ดูไม่เห็น
กลุ่มควัน-ไฟ ไหม้ตอ ก็ยังเป็น................ภาพแฝงเร้น เฟ้นหา สาเหตุการณ์

    ใยจึงร้อน ร้อนจน ทนไม่ไหว?.............ห้วยหนองน้ำ ทำไม เหือดละหาน?
พืชผักผล ไม้แพง แล้งกันดาร.................ยืนต้นตาย วายปราณ นั้นเหตุใด?

    เพราะคนผูก รุกราน เผาผลาญป่า.........บ่ได้มี ทีท่า จะหยุดไม่
รัฐบาลยก (ให้)ทำกิน แผ่นดินไกร............เท่าให้ท้าย ให้ทำ ตามจิตปอง

    ต้นเหตุทุก ปัญหา มักมาจาก................คนไม่อยาก กระทำ ตาม(ความ)ถูกต้อง
คอยคดคิด จิตไถย ไพร่ครรลอง...............คืออุปสรรค ขวากข้อง มุมมองคน

    แก้ไขยาก หากใจ ไม่ยอมรับ................มิเปลี่ยนปรับ ไปทาง สร้างกุศล
ความยึดติด คิดแต่ เห็นแก่ตน...................จึงทำให้ ไม่พ้น หนทางพาล

    เสียงเรียกร้อง หาความ มีสำนึก.............เฉกหยาดฝน ชนตึก มิสึกสาน
คนส่วนใหญ่ ยังคง หลงสำราญ..................สนุกสนาน หรรษา หา ตริตรอง

    สิ่งแวดล้อม ข่าวสาร ช่างมันก่อน............ดูละคร ดีกว่า สุขสนอง
ติดตามเหล่า ดารา บ้านักร้อง.....................เริงกว่าซ้อง โลกา สถานการณ์

    หาประโยชน์ ให้ตน สนใจกว่า.................เสียสละ ปราโมทย์ ไม่โปรดขาน
เรื่องรักษ์โลก รกตา น่ารำคาญ....................สุขกับการ ผลาญโลก บริโภคเพลินฯ

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

รักจริงไม่ใช่สิ่งสามัญ : กาพย์ฉบัง๑๖รักจริงไม่ใช่สิ่งสามัญ : กาพย์ฉบัง๑๖

    ทุกๆนาทีมีคนมัก.................สำรอกบอกรัก
มิพักมิเพียงเสียงประสงค์

    จิตใจของใครมั่นคง.................มโนธรรมดำรง
ประจงประจาค รัก+หวังดี(ประจาค=ให้)

    เฝ้าคอยเมตตาอารี..................ไม่หน่ายไม่หนี
ไม่มีไม่เมินประเชิญหา

    มองคนรักมากคุณค่า................อาจเสมอชีวา
อุราอุไรใฝ่พะนอ

    มีรักมอบให้ไม่เคยพอ.................ไม่ต้องร้องขอ
ก็ยอก็ยื่นให้รื่นสม

    (เพื่อ)คนรักเริงร่าสุขารมณ์................แม้ตนต้องตรม
ก็ยอมก็กล้าก้มหน้ากรุย

    อุปสรรคหนักเนา(กลาย)เบาปุย.................นุ่นผ่านฉลุย
เป็นผุยเป็นผงส่งเสริมศานติ์

    ความเสียสละปฏิญาณ.................มิพึ่งมิผ่าน
อุทานอุเทศเจตนา(อุเทศ=ยกขึ้นแสดง)

    ต้องมี(อย่าง)มั่นคงตรง มนา................อยู่ติดจิตรา(จิตร=จิต)
บ่ได้ไปหามาจากไหน

    รักที่เป็นสิ่งจริงใจ..................นั้นช่างไม่ใช่
หาง่ายหาง่านสามัญเอยฯ

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙