ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ยินดีต้อนรับอาคันตุกะทุกท่าน
ขอขอบคุณที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านประสงค์
ผลงานเหล่านี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่
( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด
ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยไม่คิดมูลค่า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านเทอญ

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อยู่ดีกินดี : กลอนคติสอนใจอยู่ดีกินดี : กลอนคติสอนใจ

    ฝนมาย้ำ ว่ายัง ไม่ห่างหาย.......................ตกโปรยปราย ตอนเช้า ราวสนาน
รดผืนดิน หินแล้ง แห้งกันดาร........................แล้วตกพร่ำ ซ้ำวาร สายัณห์เย็น

    ณ ปลายฝน ต้นหนาว คราวเปลี่ยนผ่าน........วิปริต พิสดาร อาการเห็น
ร้อนสลับ กับฝน ปนหนาวเย็น........................พาลำเค็ญ เป็นไข้ ป่วยหลายคน

    หยาดน้ำใส ใสยล บนใบหญ้า....................เป็นสัญญาณ์ ว่าเมื่อคืน ร่ำรื่นฝน
ผีเสื้อกลาง คืนซ่อน นอนบ้านคน....................สุริยน สาดแสง ยังแฝงกาย

    ซื้อกับข้าว ก้าวไว ไปตลาด.......................ยูรยาตร บ้านย้อน ก่อนจะสาย(ยูรยาตร=เดิน)
เวลาสั้น มีค่า น่าเสียดาย...............................เร่งขวนขวาย กรรมา การหากิน

    ตราบเท่าที่ หัวใจ ไม่หยุดเต้น....................ความจำเป็น จับจ่าย จึงไม่สิ้น
ตราบเท่าที่ ต้องการ ศานติ์ชีวิน......................วัฒนา อาจิณ จงดิ้นรน

    ประกอบการ งานไกร อย่าได้ขลาด.............เพิ่มทักษะ ความสามารถ พิลาสผล
เรียนความรู้ ใหม่ๆ ในสากล...........................อย่าเป็นคน มนมิจฉา อันธพาล

    อยากได้ดี (เป็นคน)มีค่า (จง)ศึกษาปราชญ์...ผู้ประสาธน์ ปรัชญา พิทยฐาน
มิใช่เร่า เมาร่ำ หาสำราญ...............................รังเกียจการ งานกิจ อวิชชา

    อยากทำงาน ง่ายๆ ได้เงินหลาก..................จะลำบาก อภิรมย์ สมปรารถนา
อยากอยู่ดี กินดี มีทรัพยา...............................โดยไม่แกร่ง แสวงหา อย่าฝันไป

    ความพยายาม คือทาง สร้างโอกาส..............ความไม่ขาด สัทธา อุราใส่
ความอดทน ประสิทธิ์ พิชิตชัย.........................สมดั่งหมาย ได้ดี สิริวิบูล ฯ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ธรรมชาติชีวี : กลอนคติชีวิตธรรมชาติชีวี : กลอนคติชีวิต
(ฉันทลักษณ์ที่ผมคิดประดิษฐ์ขึ้นเอง)


    ฝนตก เอาตอน ก่อนรุ่ง................จรุง อากาศ สะอาดเห็น
นาแล้ง ระกำ ลำเค็ญ.......................ค่อยเย็น ขยับ ข้าว(ฟื้น)กลับคืน

    (ข้าว)ที่เริ่ม ออกรวง พวงใหญ่.......รอให้ สุกพรั่ง ทั่วทั้งผืน(นา)
มี(ฝูง)นก ผกผิน กินกลืน..................ต้องฝืน เฝ้าไล่ ให้พ้นนา

    ศัตรู อยู่คู่ ชีวิต...........................(เห็นใคร)ดีกว่า จะคิด จ้องริษยา
(เห็น)ใครด้อย(กว่า)คอยชิน นินทา.....เป็นกรรม ธรรมดา สามานย์ชน

    หมายเก็บ เต็มเม็ด เต็มหน่วย.........รุ่มรวย ความคิด พิชิตผล
สมดั่ง ฤดี กี่คน ?.............................หลากล้น พลาดหวัง ซังกะตาย

    ธรรมชาติ ขาดแคลน แสนสลด.......ต้องอด ต้องทน ด้นขวนขวาย
ผู้ที่ ปรีดา รักสบาย...........................เกียจคร้าน บั้นปลาย (จะ)ทุรายทุรน

    เชื่อใจ ใครได้ ลำบาก...................โลกหลาก (ผู้)มักรอ โฉดฉ้อฉล
เห็นหน้า ตาดี พิมล..........................ใจล้น โจรกรรม์ แจ้งมารยา

    สิ่งสรรพ ขับดัน ชีวิต.....................เช่นฤทธิ์ สัญชาต ญาณปรารถนา
ประสม ปมสัตว์ อัตตา.......................แกร่งกล้า เกินกว่า จะท้าทาน ?

    จึงยล คนเป็น ส่วนใหญ่.................ชอบทำ ตามใจ ให้เหิมหาญ
ไม่มี จริยา อาจาร.............................คอยคัด คอยค้าน มานคะนอง(อาจาร=หลัก)

    ต่างคน ต่างสำ ความสุข................กระตุก วิตก ตรึกบกพร่อง(สำ=ซับซ้อนกัน)
เห็นแต่ แก่ตัว ทั่วตรอง......................มองข้าม ความเชื่อ เอื้ออารี

    เมตตา กรุณา ปรากฏ....................จะลด จรดทุกข์ ทางสุขี
รสชาติ อัศจรรย์ กรรม์ดี.....................สุทธี รสใด เทียบได้เอย ฯ(สุทธิ=แท้)

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วัฒนธรรมทรามเสื่อม : กาพย์ฉบัง๑๖วัฒนธรรมทรามเสื่อม : กาพย์ฉบัง๑๖

    ความเคยชินจากส่วนตัว................ถ่ายทอดครอบครัว
แพร่หลายไปทั่วสังคม

    จนเป็นประเพณีนิยม................วัฒนธรรมสม-
สั่งบ่มเพาะพฤติสำ

    ครรลองของการกระทำ.................ถูกต้องคลองธรรม
กลายกฎกำหนดยึดถือ

    ใครทำตาม=งดงามคือ.................ขัดขืนขึ้นชื่อ
ดื้อรั้นสามานย์สาไถย

    วัฒนธรรมถ้าดีพิไล................ต้องธรรมอำไพ
ก็ไม่ก่อเกิดปัญหา

    แต่บางวัฒนธรรมต่ำช้า................มากมี อวิชชา
เบาปัญญาบ้าบาปเห็น

    (คน)ทำดีไซร้กลายกลับเป็น..............แกะดำจำเดน
ตามเข่นฆ่าน่าสยอง

    (คน)ทำชั่วโฉดเฟื่องเรืองรอง.................คักคึกคะนอง
ยกย่องแซ่ซ้องสรรเสริญ

    แทนที่จักนำจำเริญ..................(กลับ)ชักทรามต่ำเชิญ
เดินไปในทางเสื่อมเสีย

    อารยธรรมเมโสโปเตเมีย...............บัดนี้ต่ำเตี้ย
เรี่ยราดอุบาทว์ศาสนา

    คอยแต่กดขี่บีฑา...............เคียดแค้นเข่นฆ่า
ความบ้าระห่ำลุกลามเอย ฯ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใครชั่วช่างหัวมัน : กาพย์ยานี ๑๑ใครชั่วช่างหัวมัน : กาพย์ยานี ๑๑

    คุณยาย ขายไม้ดอก..................จากบ้านออก มาแต่เช้า
จิตใส ใจจึงเสาว์...........................จะแก่เฒ่า ก็เพียงกาย

    ถือว่า ทำหน้าที่........................เลี้ยงชีวี รี่ขวนขวาย
เพียรอยู่ อย่าดูดาย........................คือเครื่องหมาย (คน)มีคุณธรรม

    รอบกาย คนหลายหน้า...............เคล้ากรรมา สูงคละต่ำ
คนดี ช่วยชี้(แนะ)นำ.......................คนริยำ ปล่อยตามใจ

    คบหา แค่คนดี..........................คนอัปรีย์ มิกรายใกล้
มิคิด ริษยาใคร..............................หรือใส่ใจ ใครโฉดฉล

    กรรมใด ใช่ดี/ชั่ว........................มิพันพัว กาล/ตัวคน
ชั่ว/ดี ย่อมมีผล..............................ตามกลไก กฎแห่งกรรม

    ใครชั่ว ช่างหัวเขา......................เตือนตัวเรา อย่าเข้าถลำ
ความดี มีศีลธรรม...........................จักจุนค้ำ ล้ำเลิศครอง

    คนดี อย่าวิตก............................สังคมรก คนบกพร่อง
หลักธรรม์ คือครรลอง......................ทำถูกต้อง ป้องกันไตร(ไตร=ไกร)

    ผลกรรม ทำชั่ว/ดี........................เกิดทันที ก็หาไม่
ผู้เฒ่า มิเร่าใจ.................................เพราะรอได้ ไร้ทุกข์เอย ฯ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หนี้(อยู่)นอกระบบ : กลอนคติสอนใจหนี้(อยู่)นอกระบบ : กลอนคติสอนใจ

    ไม่ค่อย เข้าใจ.................ข่าวใคร เป็นหนี้
นอกระ บบมี.......................พิไร รำพัน

    สำรวจ ตรวจตรา..............ชีวา ของฉัน
พ่อแม่ เผ่าพันธุ์...................เพียงสา มัญชน

   อดๆ อยากๆ....................ลำบาก หลากล้น
เยาว์ยัง กังวล.....................หนทาง เติบวัย

    จบชั้น มัธยม..................ก้มหน้า กล้าให้
พักเรียน มหา'ลัย.................ตั้งใจ ตรำงาน

    แลกเหงื่อ กับเงิน............เพลินความ ไม่คร้าน
เก็บทรัพย์ ศฤงคาร...............เพื่อกาล แก่ตัว

    รักดี ศีลธรรม..................มิช่ำ กรรมชั่ว
อบายมุข ทุกข์กลัว...............มิกลั้ว พัวพัน

    ใช้(จ่าย)น้อย กว่าหา........บ่บ้า แข่งขัน
สินค้า สารพัน.....................ให้มัน ทันสมัย

    มิคิด ติดคร่ำ....................รวยร่ำ เหนือใคร
พอกิน พอใช้.......................ก็ไม่ กังวล

    ไม่เคย ทุจริต...................ไร้จิต ฉ้อฉล
และไม่ ดิ้นรน.......................จนเกิน กำลัง

    ไม่งอ มือเท้า...................ไม่เฝ้า ฝัน-หวัง
งานหนัก ไม่ชัง.....................เบาไม่ ยั้งมือ

    ตั้งใจ ปฏิบัติ.....................สัทธา สัตย์ซื่อ
บุญ-บาป นับถือ.....................คือ(สิ่งที่)เรา เคารพ

    หนี้สิน ผินออก...................อยู่นอก ระบบ
สุขศานติ์ พานพบ...................ไม่ลบ เลือนเลย ฯ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม : โคลงสี่สุภาพธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม : โคลงสี่สุภาพ

. ลมหนาวพัดพาตแล้ว............แก้วสุดา
อรุณรุ่ง อจลา.........................หมอกฟุ้ง(อจลา=แผ่นดิน)
เมฆบางพรางสุริยา..................ไม่หมด
ปรากฏรุจิราคุ้ง........................จรัสแจ้งแสงสูรย์ ฯ

. อนาดูรเดือดร้อน..................ลมหนาว(อนาดูร=ไม่เดือดร้อน)
บรรดาคนหนุ่มสาว...................เร่าซื้อ
เครื่องตกแต่งกายราว................รักสนุก
เป็นสุขกับการรื้อ......................เสื้อผ้าใส่ประดอย ฯ(ประดอย=ทำให้งามยิ่งขึ้น)

.พันธุ์พฤกษ์พลอยถึงหน้า.........ผลิ ดอก
ไม่มีใครมาบอก........................ไม่ช้า
กรรณิกาจะพลันพอก.................ผืนป่า
สะคราญสถานท้า.....................ทายฟ้าแดนสวรรค์ ฯ

. อากาศเปลี่ยนแปลงให้...........ระวัง
โรคภัยหลายประดัง...................ป่วยไข้
พยาธิสิบดบัง...........................ความสุข
ความทุกข์รุกรานให้...................ชีพไร้ราศี ฯ

. กายีแกร่ง->แรงล้น................ฤทัย
จิตแกร่งแบ่งปันไป....................กายน้อม
สัมพันธ์กายกับใจ......................แนบสนิท
สัมฤทธิ์ชีวิตพร้อม......................ต่อสู้ชะตาตรำ ฯ

. คุณธรรมกำกับให้...................ใจแข็ง
ความดีมีเรี่ยวแรง.......................ลึกล้ำ
ปัญญาพาพลิกแพลง..................เภทผ่าน
จรรยาปราการค้ำ........................ต่ำต้านมารผยอง ฯ

. ธรรมย่อมรักษาผู้....................ประพฤติ
ความดีคือที่ยึด..........................เหนี่ยวไว้
เวรกรรมตามติดฮึด.....................ไป่ขลาด
ชีวาตม์มิปราศไร้(คุณธรรม)...........จากน้ำใจตน ฯ

๑๗ ตุลามคม ๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คนดี : กลอนจรรโลงใจคนดี : กลอนจรรโลงใจ
(ฉันทลักษณ์ที่ผมคิดประดิษฐ์ขึ้นเอง)

    ทำดี..........................ทั้งที่(อาจ)ไม่มีผล
หรือบันดาลดล.................คืนทุกข์กลับคืนตน
คือ คนดี

    สุจริต.........................ครองชีวิตวิถี
มนัสทัศนีย์......................ค้ำจุนจำรูญ(ความ)ดี
โอ้ วีรชน

    ไมตรี.........................มีให้เหลือล้น
แด่สาธารณชน.................ด้วยฤดีพิมล
ถกลวิสุทธิ์

    คุณค่า........................ของชีวามนุษย์
คือความไม่หยุด................สรรสร้างประโยชน์ผุด
แผ่ โลกา

    จิตผดุง.......................มุ่งมาดปรารถนา
ดำเนินชีวา.......................ด้วยมานะอุตสาห์
อย่าง ระวัง

    ทำดี...........................อย่ามิยอมหยุดยั้ง
พร้อมพีพลัง......................ที่ประดาประดัง
พรั่งชีวี

    ทรงคุณ.......................เสพบุญสุนทรีย์
เป็นอยู่สุขี........................ตลอดวัน-เดือน-ปี
นิรันดร

    จิตใจ...........................ที่ประไพไกรสร
ดั่งศศิธร...........................ณ กลางฟ้าอมร
คืนเดือนเพ็ญ

    สัจธรรม........................สำนึก-ตรองตรึกเห็น
ความมี-ความเป็น................ตัณหาวิรัตเว้น(วิรัต=ไม่ยินดี)
จึงเย็นใจ

    คนดี.............................จะทำความดีไป
อย่างมิหวั่นไหว...................เพราะความรักใคร่
ใน ความดี ฯ

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗