ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ยินดีต้อนรับอาคันตุกะทุกท่าน
ขอขอบคุณที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านประสงค์
ผลงานเหล่านี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่
( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยไม่คิดมูลค่า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านเทอญ

*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ


วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มีปัญหาอย่าพึ่งพายาเสพย์ติด : กลอนคติเตือนใจมีปัญหาอย่าพึ่งพายาเสพย์ติด : กลอนคติเตือนใจ

    เที่ยวชม อุทยาน....................ณ วาร พิรุณ ร่ำริน
ทอดที ชีวิน................................ประทิน จินดา อัชฌาสัย(ทอด=ทิ้ง,ประทิน=ทำให้สะอาดหมดจด)
ดื่มด่ำ ธรรมชาติ...........................สามารถ ชำระ หฤทัย
รกล้าง คลั่งไคล...........................สะอาด สดใส โสภา(ไคล=ไป)

    ลมจูบ ลูบสรร-.........................พางค์พลัน ภิรมย์ เริงรื่น
อากาศ สดชื่น..............................ฟูฟื้น ดวงจิต พิษฐาน์(พิษฐาน=ความปรารถนา)
อาทิตย์ อัศดง..............................เสริมส่ง กำลัง วังชา
อบอุ่น อุรา...................................เก่งกล้า วิกรม กรมกรอง(วิกรม=มีชัยชนะ,กรม=ระทม)

    ธรรมชาติ ขัดเกลา.....................บรรเทา ขัดสน ผลกระทบ
อุปสรรค์ บรรจบ............................เลือนลบ เจือจาง ทั้งผอง
บาดแผล ชีวิต...............................ถอนพิษ และประคับ ประคอง
อย่างมิ บกพร่อง............................อย่างต้อง คำนับ ประทับใจ

    เมื่อมี ปัญหา.............................อย่าคะนึง พึ่งพา ยาเสพย์ติด
สุรา=ยาพิษ..................................อย่าคิด บูชา อาศัย
(ปัญหา)ไม่มี ทางออก....................หากยิ่ง กรอกเหล้า เข้า(ปาก)ไป
ยิ่งเพิ่ม เหิมภัย...............................ให้สิ้น สติ ปัญญา

    น้อมนำ กุศล.............................นำกมล ถกล ความคิด(ถกล=งาม)
ไม่เลือก ทางผิด............................พึ่งยา เสพย์ติด พิษหนักหนา
ของมี ประโยชน์ ...........................จึงควร ประโมทย์ โภชนา
สุขภาพ รักษา...............................ชีวา จะรุ่ง เรืองเอยฯ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความคุ้นเคยของชีวิต : กลอนหกความคุ้นเคยของชีวิต : กลอนหก

    ลมฝนรวน ลำดวนรื่น....................เปียกโชกชื่น ฟื้นเฉิดฉัน
สายลมพัด ซัดส่ายพันธ์.....................เสมือนฝัน ชีวันมี

    ลมพัดเคียง เพียงชั่วครู่..................แล้วเข้าสู่ อุจเฉทหนี(อุจเฉท=ขาดสูญ)
ฝนโปรยปราย คลายท่าที...................ค่อยจรลี คลี่เมฆา

    มวลอากาศ ประหลาดเย็น...............เสมือนเป็น สัญญาณว่า
ฤดูหนาว เริ่มก้าวมา...........................ข้าวในนา คละออกรวง

    รู้(ตัว)อีกที สิ้นปีใกล้......................เพิ่มปีวัย ไปอีกช่วง
ภารกิจ ชีวิตปวง................................บรรลุล่วง หรือล่วงเลย?

    สิ้นปียัง ฝังใจเล่น..........................ทำเฉกเช่น เอ้อระเหย?
วางแผนเที่ยว เชี่ยวชาญเชย................ความคุ้นเคย ของชีวี?

    คิด(ว่า)เกิดมา (เพื่อ)หาความสุข.......ความสนุก ขลุกวิถี?
เรื่องฝืนใจ ไม่ใยดี..............................คือรตี อภิรมย์(รตี=รติ=ความชอบใจ)

    หรือเก่งกาจ สามารถคิด..................ว่าชีวิต วิจิตรสม
ไม่มีอยู่ อย่างอุดม-.............................คตินิยม นึกอาลัย?

    สมาทาน หมั่นข่มจิต.......................ไม่ทำผิด เสียนิสัย
ศีล-คุณธรรม นำจิตใจ.........................อดิศัย สมวัยเอยฯ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทำดีคือวิถีที่ถูกต้อง : กลอนแปดทำดีคือวิถีที่ถูกต้อง : กลอนแปด

    ครั้นถึงยาม ทำนา ชาวนาต่าง...............เร่งสะสาง ตั้งตา นาหว่านไถ
ภายภาคหน้า น้ำ(อาจ)ท่วม อ่วมอรทัย.........หรือแล้งไร้ น้ำฝน มิหม่นมอง

    จะประสบ ปัญหา ผลผลิต......................หรือประสิทธิ์ พิษฐาน มานสนอง
ประสบการณ์ สั่งสม วิกรมกรอง...................ถึงฤดู สู่ท่อง ต้องลงมือ

    เสมือนมี ชีวิต ควรคิดขบ........................ธรรมปรารภ ทบทวน กระบวนถือ
ความถูกต้อง คล่องตรำ อำไพคือ................ทางประเสริฐ เลิศชื่อ เรื่องลือชา

    เหนือกว่าการ กระทำ ตามกมล.................สูงกว่าผล ประโยชน์ โปรดตัณหา
เยี่ยมยอดยิ่ง สิ่งฝัน จำนรรจา.......................สำคัญกว่า ทรัพย์สิน อจินไตย

    การทำดี-ศีลธรรม=ความถูกต้อง...........ช่วยประคอง มรรคา ชีวาศรัย(ศรัย=อาศัย)
คอยพัฒนา ความคิด และจิตใจ....................ประสบสันติ์ ปันให้ ได้บทเรียน

    ทำความดี=วิถี สิริสุข.............................ลดทอนทุกข์ รุกเศร้า เผาแผดเศียร
ไม่ก่อเวร บาปกรรม เจริดจำเนียน..................ดวงฤดี วิเชียร วิภัสสรา(เจริด=งาม,สูง)

    ทำความดี=วิถี ที่ถูกต้อง.........................ไม่บกพร่อง ผลลัพธ์ กลับคืนหา
เมื่อเข้าใจ ในกฎ แห่งโลกา..........................ย่อมศรัทธา กิจกรรม กระทำดี

    กาลเทศะ บุคคล ดลประสิทธิ์....................ความถูก/ผิด จิตรา ประเสริฐศรี
แต่สุดท้าย สัจจา ย่อมพาที...........................สนองธรรม ส่ำที่ กรรมมีเอย ฯ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โลกที่ดีเริ่มที่ตน : กาพย์ยานี๑๑โลกที่ดีเริ่มที่ตน : กาพย์ยานี๑๑

    ฝนตก หกวันซ้อน.................สุรีย์รอน สาบสูญหาย
ความชื้น แผ่ผืนอาย....................ขจายสุม คลุมพสุธา

    ลุ่มแหล่ง แอ่งน้ำผุด................แลบริสุทธิ์ สะท้อนฟ้า
งามเด่น เห็นเมฆา.......................ลอยผ่านหล้า ณ ปัฏพี

    สังคม สั่งสมทราม...................เลวชั่วลาม ปามบัดสี
คนทำ กรรมกาลี..........................เพิ่มทวี ทุกวี่วัน

    เลวได้ ไม่เลือกหน้า(ที่)............การศึกษา ฐานะสรร
ต่างคน ต่างบ่นกัน........................ชีวันนี้ มิปลอดภัย

    (ควร)เริ่มต้น ถามตนก่อน...........เอื้ออาทร ศีลธรรมไหม?
สุจริต จิตวิไล...............................ไม่ก่อกรรม กระทำเวร?

    หรือแท้ แลมิต่าง......................ธรรมเหินห่าง ศีลร้างเร้น?
นิจจา ทุจริตเป็น...........................อย่างเจนจัด ถนัดใจ?

    เลวน้อย(กว่า) คอยว่าเขา...........เมินมองเรา เมาสาไถย?
เราต่าง ล้วนสร้างภัย......................ให้สังคม โสมมมี?

    ถ้าหาก อยากสุขสันติ์.................(จง)หยุดก่อกรรม์ ยัน(ต้าน)บัดสี
รักดี และทำดี...............................มีศีลสัตย์ อัชฌาเทอญ

    เริ่มต้น ที่ตนก่อน.......................นักปราชญ์สอน แลสรรเสริญ
แพร่ให้ ดีไกลเกิน..........................จำเริญหล้า รุจาจิณฯ(รุจาจิณ=รุจา+อาจิณ)

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เงินทองของนอกกาย : กาพย์ยานี๑๑เงินทองของนอกกาย : กาพย์ยานี๑๑

    เงินทอง ของนอกกาย..................ต้องขวนขวาย จึงได้มา
สุจริต จิตอุตสาห์..............................อาชีวะ ประกอบการ

    เพื่อหา เครื่องนุ่งห่ม......................อภิรมย์ ภัตราหาร
ที่อยู่ ชูชื่นมาน.................................พยาบาล สังขารตน

    หา(มา)ได้ ให้เก็บออม...................ทะนุถนอม เพิ่มดอกผล
แก่วัย ใช้จ่ายวน................................ตลอดจน จุนครอบครัว

    เผื่อว่า อนาคต..............................เวรกำหนด ปรากฏชั่ว
มีเภท เหตุพันพัว...............................สุมหัวให้ ต้องใช้เงิน

    จะได้ ไม่เดือดร้อน.........................มีทุนรอน ทอนขัดเขิน
จะได้ ไม่เผชิญ..................................ความยากเข็ญ เป็นหนี้ใคร

    รู้จัก ฐานะ(การเงิน)ตน....................อย่าพิกล เกินตัวใช้
เงินทอง มองกาลไกล.........................ของนอกกาย ที่จำเป็น

    (รู้)รักษา (แต่)อย่าตระหนี่................จนชีวี ขัดเคืองเข็ญ
เผื่อแผ่ แต่อย่า(ทำ)เล่น......................อวดเด่นดี มีเงินรวย

    ถึงที ที่ต้อง(ใช้)จ่าย.......................มิเสียดาย ทำใจด้วย
เงินทอง ของอำนวย...........................ช่วย(ให้)ชีวิต วิจิตรเอยฯ

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ส่องสัตว์สอนคน : กลอนคติสอนใจส่องสัตว์สอนคน : กลอนคติสอนใจ

    แดดร้อน ราวกับ................สำทับ สภาวะ โลกร้อน
ลมผาย คลายผ่อน..................ลดทอน รันทด สลดหาย
อรุณ รังสี..............................สุรีย์ แรงจัด กระจาย
ชีวา ท้าทาย..........................ฝนร้าง ย่างกราย หลายเพลา

    น้ำเพียง หนึ่งหยด...............ยังมด จดจ่อ ออกิน
ท่ามกลาง แผ่นดิน..................ไร้สิ้น แหล่งน้ำ ตามหา
มดตัว น้อยๆ..........................ใครเล่า เขาคอย เมตตา
ที่สุด อุตส่าห์.........................คือต้อง พึ่งพา ตัวตน

    แบ่งสรร ปันส่วน.................เพื่อมวล มิตรได้ อิ่มหนำ
ดื่มคน(ตัว)ละคำ.....................แล้วกรำ งานก่อ เสาะกุศล
ไม่เห็น แก่ตัว.........................ไม่เห็น ใครชั่ว มัวกมล
ไม่เหมือน กับคน.....................ต่างคน ต่างฉล อลเวง

    หวงหา ตระหนี่....................อยากมี อยากได้ อยากเป็น
คนอื่น ขื่นเข็ญ.........................ยังเห็น แก่ตน รนเร่ง
รีบร่ำ รีบรวย............................รีบฉวย โอกาส ไม่หวาดเกรง
แข็งขัน คร่ำเคร่ง......................เพ่งแต่ ประโยชน์ ส่วนตน

    คติธรรม คำสอน...................บทกลอน วอนให้ ศึกษา
ส่ำสัตว์ ทัศนา..........................พยายาม อย่าทำ ความชั่ว
จึงมี มากมาย...........................คล้ายๆ ว่าคน มนมัว
สามานย์ พันพัว........................เกลือกกลั้ว อกุศล ล้นเอย ฯ

๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คุณ(ของ)ธรรม : โคลงสี่สุภาพคุณ(ของ)ธรรม : โคลงสี่สุภาพ

. พิรุณร่วงหล่นคล้าย..................เร่งรีบ
เพื่อโลกธาตุมหัตชีพ...................หล่อเลี้ยง(มหัต=มหันต์)
ดอกพุดหลุดร่วงกลีบ...................ขาวสะอาด
เกลื่อนกลาดพิลาสเพี้ยง...............ประดับพื้นพสุธาฯ

. เมฆาเลือนเคลื่อนคล้าย.............ครันไคล
ฝนสงบสุระใส.............................เสกฟ้า
ขจัดฝุ่นละอองใน.........................อากาศ
ผุดผาดพิสุทธิ์อ้า..........................แจ่มหล้าทัศนีย์ฯ

. หลักธรรมมีเพื่อให้.....................ศึกษา
กฎเกณฑ์แห่งสัจจา.......................ถ่องชี้
ทางดำเนินชีวา.............................ปฏิบัติ
บำบัดทุกข์ภัยลี้.............................ถูกต้องครองศานติ์ฯ

. อุปการมั่นคงสร้าง......................ฐานะ(อุปการ=ความช่วยเหลือเกื้อกูล)
ประกอบอาชีวะ.............................ก้าวหน้า
สัมพันธ์มนุษยะ.............................สฤษฏ์
ประสิทธิ์ชีวิตกล้า..........................ปลุกหล้าอดิศัยฯ

. เตือนใจเตรียมใจป้อง.................ปัญหา
ฝึกสติเสริมปัญญา.........................รอบรู้
ยึดมั่นต่อจรรยา.............................ระเบียบ
เฉียบแหลมอุปสรรคสู้.....................ลุแล้วร่าเริงฯ

. เถกิงจิตใจด้วย...........................คุณธรรม
บาปชั่วอกุศลกรรม.........................ปิดป้อง
สอดส่องคลองจรรย์จำ....................วิจิตร
สุจริตอิฏฐาต้อง.............................กึกก้องกิจกรรมฯ

. ชีวันสันติสุขพร้อม.......................พุทธี(พุทธิ=ความฉลาด,ปัญญา)
กอปรกับความงามดี........................เพริศแพร้ว
ธรรมปฏิบัติศรัทธ์มี..........................คุณอเนก
ปัจเจกประจักษ์แล้ว.........................เล่ารู้สู่ฟังฯ

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘